ggg ggg
Świąteczna atmosfera zapanowała także w koszarach OSP Radzymin…
Gru22

Świąteczna atmosfera zapanowała także w koszarach OSP Radzymin…

W ubiegłosobotni wieczór, 20 grudnia w gmachu strażnicy OSP Radzymin odbyło się wigilijne spotkanie Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie, podczas którego strażacy podziękowali byłemu już burmistrzowi Zbigniewowi Piotrowskiemu za 12 lat doskonałej współpracy. W strażackiej wigilii udział wzięli prezesi wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzymin. Obok druhów z Radzymina, St. Załubic, Zawad,...

Więcej
Doświadczenie i dobrze wyznaczone priorytety
Gru22

Doświadczenie i dobrze wyznaczone priorytety

Rozmowa z nowym zastępcą burmistrza Pułtuska Różą Krasucką KURIER W…- Jak zamierza wykorzystać Pani swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i samorządowe w pracy zastępcy burmistrza? Zastępca burmistrza Róża Krasucka: Byłam radną Rady Miejskiej w Pułtusku przez dwie i pół kadencji, dlatego pozyskana wiedza ułatwia mi lepiej poruszać się w Urzędzie oraz w samorządowej problematyce. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie...

Więcej
Powiatowe świętowanie
Gru22

Powiatowe świętowanie

18 grudnia 2014 r. w Zajeździe „Skalny” odbyło spotkanie Świąteczno – Noworoczne, podczas którego starosta ostrowski Zbigniew Kamiński wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Rafalikiem złożyli zaproszonym gościom świąteczne życzenia i podzielili się wigilijnym opłatkiem. Spotkanie zostało poprzedzone ostatnią w bieżącym roku sesją Rady Powiatu, na której radni 18 głosami ZA przyjęli budżet na 2015 r. Świąteczne spotkanie...

Więcej
Spotkanie wigilijne Lokalnej Grupy Działania „Zielone sioło”
Gru22

Spotkanie wigilijne Lokalnej Grupy Działania „Zielone sioło”

Zarząd LGD „Zielone sioło” 17 grudnia zaprosił swoich członków, sympatyków oraz przyjaciół na tradycyjne spotkanie wigilijne. Kilkadziesiąt osób przybyło w ubiegła środę do starostwa powiatowego, gdzie w sali konferencyjnej odbyło sie spotkanie. Z najlepszymi życzeniami i opłatkiem gości witała prezes Zarządu LGD Adriana Rukat wraz z nowo wybraną wicestarostą Urszulą Wołosiewicz. Wśród zebranych byli wójtowie gmin m.in.: Wąsewa...

Więcej
Kolędy i jasełka przy fontannie
Gru22

Kolędy i jasełka przy fontannie

Wigilia dla mieszkańców przy wyszkowskiej fontannie została zorganizowana przez Klub Przyjaciół Wyszkowa i burmistrza Wyszkowa po raz szósty. W niedzielę 21 grudnia 2014 r. tradycyjnie zebrał się spory tłumek wyszkowian. Wśród nich krążył witając przybywających na placyk przy fontannie na ul. Gen. J. Sowińskiego, prezes Klubu Przyjaciół Wyszkowa Marek Siekierski, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski z córką i synem, obecny...

Więcej