ggg ggg

Idą lepsze czasy dla OSP Mokre

Siódmy rok starań strażaków i Zarządu jednostki OSP Mokre o modernizację dachu i budynku strażnicy przyniósł wreszcie przełom. Trwa pierwszy etap tej długo oczekiwanej inwestycji, która docelowo ma doprowadzić do przystosowania remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej. W sobotę, 29 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok, podczas którego druhowie podziękowali władzom samorządowym za rozpoczęcie prac budowlanych.

SONY DSC

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem, podczas którego druhowie podsumowali 2019 rok, zaszczycili swoją obecnością: Komendant Powiatowy PSP w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki, wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak, Inspektor ds. Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Radzymin st. asp. sztab. Dariusz Dąbkowski, radna Ewelina Kostrzewa oraz sołtys Mokrego dha Marlena Kolatorska-Pośnik.
Oficjalnego otwarcia zebrania wraz z powitaniem gości dokonała Prezes Zarządu OSP Mokre dha Barbara Kobylarz. Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania (dha Barbara Kobylarz), protokolanta (dh Grzegorz Kiełczewski) oraz komisji uchwał i wniosków. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki OSP Mokre w 2019 roku.
Jak poinformowała prezes dha Kobylarz, w roku sprawozdawczym jednostka zrzeszała łącznie 40 druhów, w tym 3 członków honorowych oraz 6 członków MDP. Zarząd pracował w następującym składzie: Barbara Kobylarz – prezes, Tomasz Wendołowski – naczelnik, Marcin Wendołowski – skarbnik, Kamil Sokołowski – gospodarz, Grzegorz Kiełczewski – sekretarz.
W minionym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem dysponowana była do 21 akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 20 razy do pożarów. Łączny czas spędzony na działaniach wyniósł 2282 minuty. Strażacy uczestniczyli również w działaniach zleconych przez UMiG Radzymin. Prezes jednostki złożyła podziękowania druhom, którzy wyróżnili się w akcjach ratowniczych w 2019 r., a byli to m.in.: dh Tomasz Wendołowski, dh Marcin Wendołowski, dh Kamil Duliński, dh Tomasz Misztal, dh Mateusz Budek, dh Tomasz Wojda, dh Kamil Sokołowski i dh Hubert Jankowski.
Prezes przypomniała przy tym, że tradycyjnie druhowie OSP Mokre obecni byli na uroczystościach kościelnych i patriotycznych w Radzyminie. Odczytała również pismo gratulacyjne od sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego informując, że jednostka pozyskała dotację z MSWiA w kwocie 5 tys. zł.
Niewątpliwie jednak, największym sukcesem ubiegłego roku było rozpoczęcie remontu dachu na strażnicy. – W minionym roku po wielu latach oczekiwania na modernizację strażnicy, tzn. zmiany pokrycia dachowego, nastąpił przełom i w końcu mamy dach i dobudowę holu wejściowego! Jest to pierwszy etap inwestycji przebudowy strażnicy na cele organizacji świetlicy środowiskowej. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować władzom miasta i tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia realizacji zadania – powiedziała dha Barbara Kobylarz, a druhowie nagrodzili wiceburmistrza Radzymina Krzysztofa Dobrzynieckiego brawami.
W dalszej części obrad, po przedstawieniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przedstawiono plan działalności wraz z projektem finansowym na rok 2020.
W planach na rok bieżący znalazło się m.in.: przyjęcie 3 nowych członków, szkolenia druhów, pozyskanie sprzętu pożarniczego oraz zakup umundurowania m.in. dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zakresie planowanych inwestycji jednostka chce dążyć do stworzenia świetlicy dla mieszkańców we współpracy ze Stowarzyszeniem „Mokre – Łąki”. Ponadto, Zarząd zamierza starać się o pozyskanie nowego średniego samochodu gaśniczego.
Jak można było się spodziewać działalność Zarządu i plany na przyszłość zostały dobrze ocenione, o czym świadczy udzielone bezdyskusyjnie i jednomyślnie absolutorium.
Na zakończenie sprawnie przeprowadzonej formalnej części obrad, przyszedł czas na wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, który składając gratulacje Zarządowi nie krył zadowolenia z faktu, że w końcu, po wielu niepowodzeniach i wspólnych staraniach, udało się wyłonić wykonawcę i wymienić dach na strażnicy. Przy okazji odniósł się do problematycznej kwestii związanej z lokalizacją syreny alarmowej, o którą pytali strażacy. Ponadto, wiceburmistrz zwrócił uwagę na obecność na zebraniu 6-osobowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
– Dobrze rokuje na przyszłość rozwijająca się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To znaczy, że jednostka żyje. Cieszę się, że młodzież garnie się do jednostki – podkreślił Krzysztof Dobrzyniecki, a na zakończenie potwierdził, że w tym roku na wyposażenie OSP Mokre trafi 6 kompletów ubrań typu „Nomex” wraz z hełmami, butami i rękawicami, które zakupi gmina Radzymin.
Obecność MDP, jak też trwającą modernizację strażnicy pochwalił także Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, który następnie podsumowując działalność ratowniczą w okresie sprawozdawczym odniósł się do sześciu przypadków braku wyjazdu do akcji przez mokrzańskich strażaków. – W ubiegłym roku OSP Mokre wryło mi się w pamięć w taki sławetny poniedziałek, w który mieliśmy ponad 120 zgłoszeń. Myśmy wtedy wysłali do boju wszystkie jednostki, tylko OSP Mokre pozostało niezadysponowane, gdyż zgłosiliście wyjazd na pogrzeb. Kiedy wpłynęło zgłoszenie o pożarze w Załubicach nie mieliśmy już kogo wysłać. I co się okazało? Byliście przysłowiową kawalerią, która w ostatniej chwili uratowała sytuację. Dlatego, nawet jeśli miałby to być jedyny wyjazd waszej jednostki w ciągu całego roku, to w tym momencie był tak ważny, że te kilka przypadków braku wyjazdu nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia – powiedział bryg. Andrzej Wysocki.
Tego wieczoru, okolicznościowe gratulacje złożyli druhom i Zarządowi także Komendant Miejsko-Gminny dh Artur Kacperczak i st. asp. sztab. Dariusz Dąbkowski.
Z kolei, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Tomasz Żmijewski przypomniał strażakom o potrzebie aktywnego udziału w tegorocznych uroczystościach m.in. związanych z 100. rocznicą Cudu nad Wisłą oraz zachęcał do udziału w 8. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, która planowana jest na 26 kwietnia.
Jako ostatnia głos zabrała radna, Ewelina Kostrzewa: – Serdecznie gratuluję. Jechałam do Was z uśmiechem, bo przez ostatnie cztery lata słyszałam o zalewanych i zagrzybionych ścianach strażnicy. Cieszę się, że wreszcie ta modernizacja budynku ruszyła. Życzę Wam samych sukcesów, także tego nowego samochodu gaśniczego. Działacie od 55 lat i jesteście niezwykle zasłużeni dla lokalnej społeczności – komplementowała druhów miejscowa radna.
Ze swej strony również przyłączamy się do serdecznych słów, wypowiedzianych pod adresem druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem. Podzielamy radość z faktu, że po tylu latach nastąpił przełom w zakresie rozbudowy budynku. Gratulujemy Zarządowi absolutorium i życzymy wytrwałości w dążeniu do kolejnych, wyznaczonych celów.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R. S. Lewandowski/

161 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mieszkańcy i władze Legionowa przeciwko wariantom linii kolejowej nr 20

Blisko 5 tysięcy mieszkańców Legionowa przedstawiło swoje zdanie w ramach konsultacji dot. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)....

Zamknij