ggg ggg
Mamy nowy pomnik
Cze12

Mamy nowy pomnik

Uroczystość się odbyła 3 czerwca, monument odsłonięto, wzruszona rodzina dziękowała burmistrzowi Wyszkowa, a projektant i wykonawca prof. Czesław Dźwigaj tłumaczył znaczenie symboliki pomnika. Pomnik burmistrza Stanisława Wolskiego stanął na placu Wyzwolenia w Wyszkowie mimo kontrowersji z jego symboliką i uwag, co do przedstawienia tego pomnika. Pomnik Stanisława Wolskiego, ostatniego przedwojennego burmistrza Wyszkowa oraz dwóch...

Więcej
Historia Wyszkowa w obrazach zamknięta
Cze12

Historia Wyszkowa w obrazach zamknięta

W miniona niedzielę 10 czerwca 2018 r. mogliśmy podziwiać inscenizację historyczną skromnie nazwaną „Historia Wyszkowa”. W upalny dzień na środku Placu Miejskiego w Wyszkowie przed oczyma nielicznych niestety widzów przesunęła się, przegalopowała, bądź przeszła historia naszego miasta. W cyklu obrazów z dziejów Wyszkowa mieszkańcy zobaczyli najważniejsze momenty w życiu osady, później miasta Wyszkow. Przedefiladowały wojska i ważne...

Więcej
Dofinansowanie dla Zabrodzia na drogę dojazdową
Cze12

Dofinansowanie dla Zabrodzia na drogę dojazdową

Ponad 56 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych na terenie gmin i powiatów położonych wokół Warszawy. Wszystko dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. Ma się z czego cieszyć także gmina Zabrodzie. Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu blisko 6,2 mln zł na realizację 60 inwestycji. Wsparcie finansowe trafi do 57 gmin i powiatów. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław...

Więcej
Program NFOŚiGW „Czyste Powietrze” sposobem na odrobienie wieloletnich opóźnień w batalii o jego jakość
Cze12

Program NFOŚiGW „Czyste Powietrze” sposobem na odrobienie wieloletnich opóźnień w batalii o jego jakość

7 czerwca 2018 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów, wojewodów, członków Zarządu NFOŚiGW oraz zaproszonych gości, którego głównym punktem było podpisanie porozumienia w sprawie realizacji priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. Uroczystego aktu podpisania Programu z ramienia instytucji wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Więcej
Cze12

...

Więcej
Absolutorium dla zarządu powiatu
Cze05

Absolutorium dla zarządu powiatu

30 maja 2018 r. radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego z wykonania budżetu za 2017 rok. W głosowaniu 14 radnych opowiedziało się ZA, 3 radnych – PRZECIW, 1 radny – wstrzymał się od głosu. W dniu 30 maja br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Wyszkowskiego. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego przedstawił starosta Bogdan Pągowski oraz skarbnik...

Więcej