ggg ggg
Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie- Grabów!
Cze12

Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie- Grabów!

7 czerwca 2018r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jaźwie – Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97”. Gmina otrzyma 100 000,00 zł...

Więcej
W Gminie Tłuszcz walczą ze smogiem i dopłacają do przyłączy gazowych
Cze12

W Gminie Tłuszcz walczą ze smogiem i dopłacają do przyłączy gazowych

11 czerwca 2018 r. ruszył nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuszcz dla osób fizycznych na przedsięwzięcia polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe w tym: 1) wykonanie instalacji i podłączenie do sieci gazowej; 2) wykonanie instalacji i podłączenie do własnego zbiornika LPG. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, do...

Więcej
Cze12

...

Więcej
Cze12

...

Więcej
Złoty medal dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!
Maj29

Złoty medal dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!

Podczas uroczystości Dnia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk został odznaczony złotą Odznaką Honorową za wybitne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W imieniu Burmistrza Pawła Bednarczyka medal odebrał jego Zastępca Waldemar Banaszek. /Info/...

Więcej
Inwestycje oświatowe w Gminie Tłuszcz dobiegają końca
Maj22

Inwestycje oświatowe w Gminie Tłuszcz dobiegają końca

Każdego roku z budżetu Gminy Tłuszcz przeznaczane są duże kwoty na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych. W najbliższych dniach zakończą się trzy duże inwestycje: termomodernizacja szkoły w Miąsem i Jasienicy oraz budowa zaplecza socjalnego i szatni w Szkole Podstawowej w Stryjkach. Gmina Tłuszcz jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych, 5 zespołów szkół oraz 1 przedszkola samorządowego, które znajdują się na jej...

Więcej