ggg
ggg ggg
Pomoc GAZ-SYSTEMU dla OSP w Andrzejewie
Lut23

Pomoc GAZ-SYSTEMU dla OSP w Andrzejewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie otrzymała pomoc finansową od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka w formie umowy darowizny – kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych bojowych dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach pożarniczych. Z niewielkim udziałem środków własnych zakupiono 6 trzyczęściowych kompletów. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Ochotnicza Straż...

Więcej
Pożar we wsi Pieńki Wielkie
Lut16

Pożar we wsi Pieńki Wielkie

W dniu 08.02.2021 r. miał miejsce tragiczny w skutkach pożar we wsi Pieńki Wielkie, w którym spłonęły wszystkie maszyny rolnicze zapewniające utrzymanie całej rodziny. W jednej chwili stracili dorobek życia. Szanowni Mieszkańcy, pomóżmy solidarnie rodzinie w tych jakże trudnych dla niej chwilach, z naszym wsparciem będzie jej łatwiej odnaleźć się w tej tragicznej sytuacji. Zwracamy się zatem z gorącym apelem i prośbą do ludzi dobrego...

Więcej
Internet szerokopasmowy na terenie Gminy Andrzejewo
Lut09

Internet szerokopasmowy na terenie Gminy Andrzejewo

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE. Na terenie gminy Andrzejewo do sieci Internetu szerokopasmowego zostały już podłączone dwie Szkoły Podstawowe w Andrzejewie...

Więcej
Zakończenie przebudowy budynku świetlicy w Królach Dużych
Lut02

Zakończenie przebudowy budynku świetlicy w Królach Dużych

Gmina Andrzejewo zakończyła realizację kolejnej inwestycji, polegającej na przebudowie budynku świetlicy w Królach Dużych. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Max-Term Muszyński Lubak Sp. Jawna z Szumowa, zaś inspektorem nadzoru był Pan Antoni Krzysztof Wardaszko z Małkini Górnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże”, którego celem jest zaspokojenie...

Więcej
Zagospodarowanie działki w miejscowości Godlewo – Gorzejewo
Sty26

Zagospodarowanie działki w miejscowości Godlewo – Gorzejewo

Mieszkańcy wsi Godlewo – Gorzejewo – podjęli się zagospodarowaniem działki, która ma służyć jako miejsce zabaw dzieci i spotkań integracyjnych. Można było tego dokonać dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców Pana Grzegorza Godlewskiego, który przekazał na rzecz gminy na podstawie umowy użyczenia działkę o wielkość 287 m2. Umowa użyczenia została spisana na 15 lat. Mieszkańcy na cel zagospodarowania działki przeznaczyli swoje środki...

Więcej
Budżet gminy Andrzejewo na 2021 rok
Sty13

Budżet gminy Andrzejewo na 2021 rok

W dniu 28 grudnia 2020 roku na XIX Sesji Rady Gminy Andrzejewo, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2021 rok. Główne założenia budżetu to: – dochody gminy w łącznej kwocie 19.220.000,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie – 18.886.006,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie – 333.994,00 zł; – wydatki gminy w łącznej kwocie 20.142.000,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie –...

Więcej