ggg
Ścieżki pieszo-rowerowe przy drodze nr 50
Kwi17

Ścieżki pieszo-rowerowe przy drodze nr 50

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie została zawarta umowa pomiędzy gminami: Łochów, Jadów i Strachówka, a firmą PRO STUDIO Paulina Grochowalska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 50 przebiegającej przez gminy Strachówka, Jadów, Łochów. Uczestnikami tego wydarzenia byli: Małgorzata Łotarska – wiceburmistrz Łochowa, Dariusz...

Więcej
PÓŁ WIEKU RAZEM, CZYLI ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH
Kwi17

PÓŁ WIEKU RAZEM, CZYLI ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

Pary małżeńskie z terenu gminy Łochów, które obchodzą jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, świętowały 14 kwietnia 2018 r. Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, Szmaragdowe Gody – pięćdziesięciopięciolecia oraz Diamentowe Gody, czyli sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w sali MiGOK w Łochowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami. Do...

Więcej
UMOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP POGORZELEC
Kwi17

UMOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP POGORZELEC

Umowę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, w wysokości 130 tys. zł dla OSP Pogorzelec z marszałkiem Adamem Struzikiem, w towarzystwie wicemarszałka Wiesława Raboszuka oraz członków Zarządu Elżbietą Lanc i Rafałem Rajkowskim podpisał burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Łochów Marii Komuda. Pełny koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego szacowany...

Więcej
Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska znalazła się w gronie laureatów konkursu „Osobowość Roku 2018”
Kwi17

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska znalazła się w gronie laureatów konkursu „Osobowość Roku 2018”

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska znalazła się w gronie nagrodzonych statuetkami „Osobowość Roku 2018”. To kolejne, po zdobytym wcześniej tytule „Kobiety Charyzmatycznej” wyróżnienie. Jak sama mówi, lubi wyzwania, a praca urzędnika jest dla niej misją. Według organizatorów gali „Sukces to motywacja każdego działania, chęć wyróżnienia się wśród innych. Kreatywność, oryginalność i optymizm. Odniesienie sukcesu to wyznaczenie sobie...

Więcej
Robert Gołaszewski osobowością roku 2018
Kwi10

Robert Gołaszewski osobowością roku 2018

7 kwietnia br. odbyła się Wielka Gala „Osobowości i Sukcesy Roku 2018” w hotelu Folwark Łochów w Łochowie. Organizatorem Gali byli: Mariusz Pujszo, firma Excellent Events oraz magazyn „Osobowości i Sukcesy”. Tegoroczna Gala zgromadziła mnóstwo znanych osób, wiele z nich reprezentuje świat show biznesu i na co dzień widujemy ich na ekranie naszych telewizorów. Na gości Pałacu i Folwarku Łochów, który był miejscem uroczystej Gali...

Więcej
Zmiany w Radzie Miejskiej w Łochowie
Kwi10

Zmiany w Radzie Miejskiej w Łochowie

Dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Suchenek zdecydował się na rezygnację z mandatu radnego oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego. Po zakończeniu obrad Rady Miejskiej w Łochowie, która odbyła się 28 marca 2018 r. przewodniczący Andrzej Suchenek zapowiedział rezygnację z bycia radnym oraz funkcji przewodniczącego tejże Rady. Powodem tej decyzji było rozczarowanie działaniami radnych w związku ze zdjęciem z...

Więcej