ggg ggg ggg

Walne zebranie OSP Słupno połączone z odprawą na temat epidemii koronawirusa

W ubiegłą sobotę, 14 marca odbyło się w trybie nadzwyczajnym, walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Słupno za 2019 rok, połączone z odprawą na temat pandemii koronawirusa.

SONY DSC

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, wraz z władzami samorządowymi oraz szefem zarządzania kryzysowego w gminie Radzymin, omówili potrzeby oraz zagrożenia, związane z podejmowaniem działań przez jednostkę w okresie obowiązywania stanu epidemicznego.
W walnym zebraniu sprawozdawczym za 2019 rok, odbywającym się w trybie nadzwyczajnym, w strażnicy jednostki obok strażaków udział wzięli: wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Inspektor ds. Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Radzymin st. asp. sztab. Dariusz Dąbkowski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak oraz delegacja zaprzyjaźnionej jednostki OSP Nadma.
Otwarcia obrad i oficjalnego powitania uczestników dokonał prezes Zarządu OSP Słupno dh Adam Łupiński, którego wybrano również przewodniczącym zebrania. Wraz z przystąpieniem do realizacji formalnej części obrad dokonano wyboru protokolanta a następnie wyłoniono komisję uchwał i wniosków. Następnie, sprawozdanie z działalności OSP Słupno w 2019 r. przedstawił zebranym naczelnik dh Mariusz Burakowski.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Słupno zrzeszała 37 członków zwyczajnych, w tym 8 kobiet. Przy jednostce funkcjonuje 9-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2019 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie. Z funkcji Skarbnika zrezygnowała Ewa Czarnecka, którą na tym stanowisku zastąpiła dha Agnieszka Ostrowska.
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, w minionym roku jednostka OSP Słupno uczestniczyła w 32 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wśród nich przeważały wyjazdy do pożarów (27 interwencji).
Druhowie i druhny, którzy w minionym roku uczestniczyli w akcjach to m.in.:
Włodzimierz Wróblewski – 24; Sebastian Sobolewski – 23; Artur Winek – 23; Krzysztof Ostrowski – 18; Adam Łupiński – 16; Mariusz Burakowski – 12; Grzegorz Łupiński – 10;
Bartłomiej Kaczorek – 8; Paweł Waś – 7; Adrian Sieradzki – 6; Jacek Łukasik – 3; Robert Łupiński – 2; Arkadiusz Jankowski – 1; Agnieszka Ostrowska – 1; Marzena Sobolewska – 1; Jerzy Jankowski – 1; Agnieszka Winek – 1.
Ponadto, w minionym roku druhowie uczestniczyli w 10 wyjazdach gospodarczych. Przeprowadzono 14 pogadanek prewencyjnych, w tym 4 dla dzieci i młodzieży. Jednostka uczestniczyła w programie „Ratujemy i uczymy ratować z WOŚP”. Ponadto, druhowie OSP Słupno brali udział w wydarzeniach i uroczystościach o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturalnym na terenie parafii, sołectwa i gminy. Dużym osiągnięciem było zajęcie drugiego miejsca na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W okresie sprawozdawczym nominacje do stopnia starszy strażak otrzymali: dha Agnieszka Winek i dh Janusz Koszewski.
W 2019 r. jednostka pozyskała dwa pojazdy pożarnicze lekkie, rozpierak ramieniowy, nożyce Holmatro, oraz radiotelefony. Niewątpliwie jednak, największym sukcesem było pozyskanie średniego samochodu gaśniczego Renault Midlum, użytkowanego dotychczas przez OSP Zawady a przekazanego przez Gminę Radzymin, który zastąpił wysłużonego Stara 200 i obecnie zapewnia jednostce pełną zdolność do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych. (Nowy wóz przeszedł chrzest bojowy na dzień przed zebraniem, gdy strażacy interweniowali przy wypadku).
W dalszej części zgromadzeni wysłuchali sprawozdania finansowego, które przedstawiła dha Agnieszka Ostrowska i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, po którym Zarząd otrzymał jednomyślne i bezdyskusyjne absolutorium.
Druhowie jednomyślnie również przyjęli plany działalności na rok bieżący przedstawione przez dh Krzysztofa Ostrowskiego a następnie plan finansowy.
Goście słuchający sprawozdań nie mieli wątpliwości, że Zarząd skutecznie i umiejętnie zabiega o sprzęt i fundusze na rozwój jednostki, (dość powiedzieć, że dzięki skutecznym działaniom promocyjnym każdego roku OSP Słupno pozyskuje znaczne wpływy z tytułu przekazywania 1% podatku).
Po podjęciu stosownych uchwał przez walne zebranie, przyszedł czas na dyskusję na temat aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, podczas której obecni na zebraniu przedstawiciele samorządu poinformowali strażaków o najbliższych planowanych działaniach UMiG Radzymin. Wspólnie z Zarządem jednostki ustalono zakres, w jakim OSP Słupno może włączyć się w akcje prewencyjne i pomocowe dla ludności, jeżeli epidemia będzie przybierać na sile.
Jak można było się przekonać, strażakom ze Słupna nie brakuje zapału do społecznej pracy i służby, co wielokrotnie zresztą podkreślano, komplementując Zarząd i jednostkę w części przewidzianej na wystąpienia okolicznościowe.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R. S. Lewandowski/

2 853 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Urząd Miejski w Tłuszczu zamknięty…

Zamknij