ggg ggg ggg ggg

Serock przeciwny wariantom przebiegu tras zaproponowanym w SSL

10 marca, w ramach wyznaczonego terminu zgłaszania uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, Burmistrz Serocka Artur Borkowski w porozumieniu z Radą Miejską, skierował pismo do Prezesa Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Uwagi skierowane do autorów Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowią wstęp do rozpoczęcia dyskusji z osobami odpowiedzialnymi za dalsze losy tej inwestycji, co do jej lokalizacji na terenie gminy Serock.
„(…) Za nieakceptowalne i szkodliwe uznajemy podnoszone w przestrzeni publicznej próby przeniesienia ciężaru infrastruktury transportowej, przewidywanej do budowy na obszarze Powiatu Legionowskiego, w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, na obszar Miasta i Gminy Serock i apelujemy o ich bezwarunkowe odrzucenie. (…)” – czytamy w piśmie burmistrza Serocka Artura Borkowskiego, skierowanym do władz spółki CPK.
Należy podkreślić, że w uwagach władze samorządowe Serocka starały się zaakcentować sprawy, które sygnalizowali mieszkańcy m.in. podczas spotkania informacyjnego, które zorganizowano w poniedziałek 2 marca.
Przypomnijmy, iż tego dnia, w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące opublikowanych planów budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz linii kolejowej nr 20, w ramach inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym wzięło udział około 300 mieszkańców gminy Serock i gmin ościennych.
Po powitaniu przybyłych przedstawiona została prezentacja, w której przybliżono zgromadzonym założenia projektów inwestycyjnych CPK (koncepcję budowy obwodnicy i Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK, harmonogram prac, itp.), następnie aktualną sytuację komunikacyjną i planistyczną gminy, warianty inwestycji na terenie gminy zaproponowane przez GDDKiA oraz ewentualne szanse i zagrożenia, które powyższa inwestycja może za sobą nieść.
W dalszej kolejności przeprowadzona została dyskusja, podczas której obecni na spotkaniu zadawali pytania burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu, a także dzielili się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji.
„Pragniemy wyrazić podziękowanie za licznie przesłane uwagi, dotyczące budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jesteśmy przekonani, że skala zainteresowania z jakim spotkało się opracowanie poddane konsultacjom skłoni jego autorów do podjęcia bezpośrednich rozmów co do konkretyzacji trasy, jaką nowa droga będzie mogła być potencjalnie poprowadzona” – czytamy na stronie internetowej UMiG Serock.

/opr. KW/

1 842 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Walne zebranie OSP Słupno połączone z odprawą na temat epidemii koronawirusa

W ubiegłą sobotę, 14 marca odbyło się w trybie nadzwyczajnym, walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Słupno za 2019 rok, połączone...

Zamknij