ggg ggg

Bardzo mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Radzymina otrzymali informację, że w Radzyminie jest spokojnie i będzie spokojnie. (14.02.2012)

– Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami zarówno z Regionalną Izbą Obrachunkową, w której najbliższą wizytę składam we środę, jak również z jednostkami, które przygotowują projekt pewnych rozwiązań systemowych naszego zaangażowania finansowego w realizację Funduszu Spójności – zdradza burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski. ,,KW“: Panie burmistrzu, jak na dzień dzisiejszy wyglądają sprawy Radzymina? Spodziewał się...

Więcej

Poseł Artur Dębski zaniepokojony sytuacją w Radzyminie podjął interwencję… (07.02.2012)

Artur Dębski – poseł z ramienia Ruchu Palikota stał się naocznym świadkiem wydarzeń, do których doszło w Radzyminie podczas piętnastej sesji Rady Miejskiej. Zaniepokojony parlamentarzysta we czwartek, 2 lutego wystosował pismo interwencyjne, adresowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. W piśmie poselskim, do którego jako pierwsza dotarła redakcja gminnej gazety internetowej ,,Kuryer Radzymiński”, czytamy: ,,(…)Na...

Więcej

Budżet gminy w rękach RIO. Burmistrz złożył raport wojewodzie, prezydium Rady Miejskiej wydało oświadczenie… (07.02.2012)

Wniosek burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji budżetowej nie przyniósł oczekiwanego rozstrzygnięcia. We wtorek, 31 stycznia w sali obrad radzymińskiego magistratu pojawiło się zaledwie dwunastu rajców, grupa mieszkańców i dziennikarze prasy lokalnej. Nieobecność przewodniczącej Elżbiety Darki oraz obydwu jej zastępców: Pawła Dąbrowskiego i Mirosława Fabisiaka uniemożliwiła przeprowadzenie obrad....

Więcej

Jeżeli moja kandydatura spotka się z aprobatą większości radnych zasiądę w składzie nowego prezydium… (07.02.2012)

O odpowiedzialności, sytuacji w jakiej znalazł się Radzymin po ubiegłotygodniowym kryzysie w Radzie Miejskiej oraz perspektywach na najbliższą przyszłość rozmawiamy z Markiem Brodziakiem – radnym, który przedstawił wniosek o odwołanie dotychczasowego prezydium Rady Miejskiej. „KW”: Interesuje nas jak Pan ocenia wydarzenia związane z sesją budżetową, opuszczeniem sali przez prezydium oraz tym, że nie udało się uchwalić budżetu?...

Więcej

Panie Burmistrzu: Obudź się! Panowie Radni: Opamiętajcie się! (31.01.2012)

– Rada Miejska to nie jest cyrk. Mamy zajmować się poważnymi sprawami i problemami gminy, a nie skakać sobie do oczu – przypomina Paweł Dąbrowski, który w poniedziałek 30 stycznia zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Tuż przed podjęciem tej decyzji pan Dąbrowski zgodził się nam opowiedzieć o uprawianiu przez część rajców ,,wielkiej polityki w małym mieście”.  ,,KW”: Jeśli wierzyć rewelacjom,...

Więcej

O trudnych sprawach i budżecie 2012, którego w poniedziałek nieoczekiwanie nie udało się uchwalić…- rozmawiamy z burmistrzem Radzymina Zbigniewem Piotrowskim. (31.01.2012)

,,KW“: Panie Burmistrzu, mamy koniec stycznia tymczasem na poniedziałkowej sesji Rada Miejska nie zdołała nawet przystąpić do głosowania nad budżetem na 2012 rok. Pytanie zatem, co dalej z budżetem, jeśli nie uda się go przegłosować w trybie nadzwyczajnym? Zbigniew Piotrowski: Ten budżet, który został przedłożony będzie realizowany tylko po stronie wydatków na oświatę i inne podstawowe zadania gminy. Nie będzie żadnych inwestycji bo...

Więcej