ggg ggg
Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne
cze06

Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne

Ustawa o funduszu sołeckim daje prawo samorządom do przeznaczenia pewnych środków na potrzeby poszczególnych wsi. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Głównym celem tworzenia takiego funduszu jest aktywizacja społeczności wiejskich w realizacji obywatelskich inicjatyw. W gminie Zaręby Kościelne...

Więcej
Program rozwoju edukacji w Gminie Zaręby Kościelne
maj26

Program rozwoju edukacji w Gminie Zaręby Kościelne

Rok szkolny 2020/2021 zapowiada się dla naszych przedszkolaków niezwykle atrakcyjnie. Będzie to pierwszy rok, w którym przedszkole będzie funkcjonować przez 10 godzin. Dzieci będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach gimnastyczno-korekcyjnych oraz zajęciach z rytmiki. Powstanie również dodatkowy oddział przedszkolny, bo trzy i czterolatki będą uczęszczać na zajęcia osobno. Wszystko to jest możliwe, ponieważ Gmina Zaręby...

Więcej
Działania Gminy Zaręby Kościelne w czasie epidemii
kw.28

Działania Gminy Zaręby Kościelne w czasie epidemii

O to jak radzi sobie Gmina Zaręby Kościelne w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa zapytaliśmy Panią Wójt Urszulę Wołosiewicz.   Jakie działania podjęła gmina w związku z epidemią koronawirusa? Jak to wpłynęło na pracę urzędu? – Gmina Zaręby Kościelne podobnie, jak i inne urzędy musiała dostosować sposób pracy do nowych warunków. Pracujemy intensywnie przez cały czas, realizujemy szereg inwestycji, remontów, piszemy...

Więcej
Gmina Zaręby Kościelne zakończyła realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
kw.07

Gmina Zaręby Kościelne zakończyła realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na początku roku udało nam się zrealizować 4 bezpłatne szkolenia, w których wzięło udział 48 osób. W szkoleniach uczestniczyli mieszkańcy gminy, a jednym z kryteriów był wiek powyżej 25 lat. Wśród uczestników znalazły się również osoby powyżej 65 lat, co tylko potwierdza, że na naukę jest zawsze dobry czas. Każde szkolenie przeprowadzono przez 2 dni przez 8 godzin, a zasób wiedzy do przekazania był naprawdę duży. Gmina zakupiła 3...

Więcej
kw.07

...

Więcej
Laptopy dla uczniów i nauczycieli
mar31

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

180 milionów złotych z przeznaczeniem na laptopy dla uczniów i nauczycieli, czeka na wnioski od samorządów. Pieniądze pochodzą z oszczędności z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wdrażanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i dzięki środkom unijnym. Epidemia związana z zagrożeniem korona wirusem zmieniła sytuację dzieci i młodzieży. Zostały zamknięte szkoły, a obecnie przedłużono okres bez tradycyjnej nauki i zalecono przejście na...

Więcej