ggg

Opieka wytchnieniowa w Gminie Zaręby Kościelne

Gmina Zaręby Kościelne jako jedna z dwóch gmin w powiecie ostrowskim otrzymała środki na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W dniu 06.05.2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa” w 2021 roku w Gminie Zaręby Kościelne.
Na podstawie podpisanej umowy Gmina Zaręby Kościelne otrzymała środki w wysokości 45 696,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.
Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy.
W ramach programu w Gminie Zaręby Kościelne wsparciem objętych zostanie 7 opiekunów osób niepełnosprawnych w tym pięciu osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i dwojga dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami pkt 7 i 8. Każda z osób objętych wsparciem będzie mogła wykorzystać 160 godz. wsparcia do 23 grudnia 2021 roku.
/Info Gmina Zaręby Kościelne/

359 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uruchamiamy Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Dzięki zawartemu przez Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w Urzędzie...

Zamknij