ggg

Następne dotacje dla Gminy Zaręby Kościelne

W dniu 9 lipca 2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Pani Agnieszka Rostkowska podpisały aż 8 umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na łączną sumę 602 742,58 zł.
Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowy podpisywały Członkowie Zarządu Pani Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz Pani Elżbieta Lanc.

Gmina otrzymała dotację na następujące zadania:
Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie Gminy Zaręby Kościelne – 476 297,58 zł, środki z RPO na lata 2014-2020 dla Działania 4.2. „Efektywność energetyczna”.
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie – 50 000,00 zł, zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Zaręby Kościelne – 26 445,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo – 10 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS 2021).
Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty-Brewki – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych – 10 000 zł w ramach MIAS 2021.
W najbliższych dniach zostaną ogłoszone przetargi na realizację powyższych inwestycji.

/Info Gmina Zaręby Kościelne/

347 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Seniorzy na wyciecze po Podlasiu

W dniu 29 czerwca 2021 r. członkowie klubów „Senior+” z Małkini Górnej oraz Prostyni wybrali się na wycieczkę po Podlasiu,...

Zamknij