ggg ggg ggg ggg
Gmina Andrzejewo gościła producentów i hodowców (28.08.2012)
sie29

Gmina Andrzejewo gościła producentów i hodowców (28.08.2012)

19 sierpnia 2012 roku na boisku sportowym w Andrzejewie odbyła się już po raz dwunasty impreza plenerowa pn „Dni Kukurydzy”. Organizatorem imprezy był Michał Rutkowski wójt Gminy Andrzejewo oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Ostrołęce reprezentowany przez mgr inż. Wiesław C. Szczubełka. Ponadto, jak co roku w organizację i przygotowanie tej imprezy włączyło się wiele instytucji i firm z terenu gminy a...

Więcej
Telenowela w Ostrowskim Ratuszu  (28.08.2012)
sie28

Telenowela w Ostrowskim Ratuszu (28.08.2012)

22 sierpnia mieliśmy kolejna odsłonę konfliktu burmistrza Ostrowi Maz. z większością Rady Miasta. 10 radnych opuściło salę obrad. Ósma już i jak się okazało kolejna sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zaczęła się burzliwie i skończyła się równie burzliwie.   Radny Krzysztof Listwon stwierdził, że jego zdaniem zwołana na dzień 22 sierpnia sesja ze względów formalnych nie może być zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej, gdyż...

Więcej

Medale i odznaczenia za wzorową służbę (17.08.2012)

14 sierpnia w przeddzień Święta Wojska Polskiego na terenie jednostki 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie k/ Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano żołnierzy oraz pracowników i osoby współpracując na rzecz Wojska Polskiego. Medale i odznaczenia wręczał dowódca jednostki wojskowej płk Ryszard Kołacz. Za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, z okazji Święta Wojska...

Więcej

Radni mają dosyć (07.08.2012)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez przewodnicząca Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej Hannę Zofię Sasinowską radni przygotowali  3 sierpnia. Zarzucają  przewodniczącej przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz na osiągnięciu korzyści osobistych. Nie była to oczywiście niespodzianka, bo o niewłaściwym zachowaniu przewodniczącej wobec wniosków składanych przez radnych mówili głośno podczas ostatnich sesji...

Więcej
Sesja sesję goni… (07.08.2012)
sie08

Sesja sesję goni… (07.08.2012)

Jest takie powiedzenie – „piątek zły początek”, ale dla burmistrza Władysława Krzyżanowskiego sesja ta, chociaż miała aspekty pozytywne tj., radni przyjęli jedną z uchwał jednogłośnie, to wcale nie ma się, z czego cieszyć. Kolejna sesja już siódma została przez przewodnicząca Hannę Sasinowską zwołana na wniosek burmistrza na piątkowe popołudnie 3 sierpnia. Nastroje radnych ani trochę się nie zmieniły od ubiegłego tygodnia....

Więcej

Ciąg dalszy przepychanek burmistrza z radnymi! (31.07.2012)

Kolejna z nazwy XXV sesja Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej została zwołana na 3 sierpnia o godz. 15.00 przez przewodniczącą Rady Hannę Sasinowska na wniosek burmistrza. Jak widać wniosek radnych został całkowicie zlekceważony przez panią przewodniczącą. Ustawa, na którą powołuje się przy każdorazowym zwoływaniu sesji stwierdza, że na wniosek wójta/burmistrza w tym przypadku/ lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy...

Więcej