ggg
ggg ggg
Zakończenie przebudowy budynku świetlicy w Królach Dużych
Lut02

Zakończenie przebudowy budynku świetlicy w Królach Dużych

Gmina Andrzejewo zakończyła realizację kolejnej inwestycji, polegającej na przebudowie budynku świetlicy w Królach Dużych. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Max-Term Muszyński Lubak Sp. Jawna z Szumowa, zaś inspektorem nadzoru był Pan Antoni Krzysztof Wardaszko z Małkini Górnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże”, którego celem jest zaspokojenie...

Więcej
Nowy sprzęt w naszym Szpitalu
Sty26

Nowy sprzęt w naszym Szpitalu

Nowoczesny i pachnący świeżością sprzęt medyczny za ponad 4 mln zł został kupiony do Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Wszystkie najbardziej pilne zakupy dla naszego Szpitala były możliwe dzięki dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zakup sprzętu medycznego udało się zrealizować dzięki złożonemu wnioskowi do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Prezesa...

Więcej
Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego
Sty26

Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego

22 stycznia mineła 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. W walkach za Ojczyznę śmierć poniosło wówczas kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Jeden z regionów formowania się oddziałów stanowiła Puszcza Biała położona w widłach Bugu i Narwi po Ostrów Mazowiecką i Brok. Mieszkańcy powiatu ostrowskiego wzięli udział w bitwach i potyczkach powstańczych, min. pod...

Więcej
Informacja dotycząca budowy ul. B. Prusa
Sty26

Informacja dotycząca budowy ul. B. Prusa

W związku z pytaniami mediów dotyczącymi budowy ulicy B. Prusa informujemy, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od 2004 r. pas drogowy na tym odcinku miał miejscowe przewężenie (Rys.1). W 2012 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dokonano zmiany polegającej na przesunięciu linii zabudowy w głąb działek z myślą o konieczności poszerzenia pasa drogowego poprzez podział i wykup własności. W chwili...

Więcej

Wystawa w bibliotece

27 listopada 2020 r. Sejm ustanowił patronów roku 2021: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do obejrzenia w naszej bibliotece wystawy publikacji poświęconych kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia....

Więcej
Zagospodarowanie działki w miejscowości Godlewo – Gorzejewo
Sty26

Zagospodarowanie działki w miejscowości Godlewo – Gorzejewo

Mieszkańcy wsi Godlewo – Gorzejewo – podjęli się zagospodarowaniem działki, która ma służyć jako miejsce zabaw dzieci i spotkań integracyjnych. Można było tego dokonać dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców Pana Grzegorza Godlewskiego, który przekazał na rzecz gminy na podstawie umowy użyczenia działkę o wielkość 287 m2. Umowa użyczenia została spisana na 15 lat. Mieszkańcy na cel zagospodarowania działki przeznaczyli swoje środki...

Więcej