ggg
ggg ggg
Dotacje dla Gminy Andrzejewo od Marszałka Województwa Mazowieckiego
Lip27

Dotacje dla Gminy Andrzejewo od Marszałka Województwa Mazowieckiego

W dniu 9 lipca 2021 roku w Wąsewie Gmina Andrzejewo reprezentowana przez Panią Wójt Gminy Beatę Ponichterę przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Ewy Godlewskiej podpisała umowy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc oraz Janinę Ewę Orzełowską – Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota dofinasowań jakie otrzymała Gmina Andrzejewo wynosi 318 246 zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu gmina...

Więcej
Lip26

...

Więcej
Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie
Lip13

Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie

Gmina Andrzejewo rozpoczęła realizację zadania „Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo”. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Ulice te położone w centrum miejscowości były w bardzo złym stanie technicznym. Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, można było rozpocząć realizację...

Więcej
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Lip08

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniach 24 i 25 czerwca 2021 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2020/2021 we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie gminy Andrzejewo. Dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VII otrzymali świadectwa promocji do wyższych klas, nagrody i dyplomy. Szczególnie ten dzień będą wspominać uczniowie klas VIII, którzy zakończyli naukę w swoich szkołach. Był to dla nich ostatni dzień, w którym spotkali się...

Więcej
Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
Lip06

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

29 czerwca 2021 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo po dłuższej nieobecności spowodowanej obostrzeniami związanymi z panującą pandemią. Sesja rozpoczęła się debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2020 oraz...

Więcej
Wycieczka 3–latków do Warszawy
Cze28

Wycieczka 3–latków do Warszawy

22 czerwca 2021 r. grupa najmłodszych 3–latków ,”Krasnoludki” z Andrzejewa wraz z wychowawcą i rodzicami wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Punktualnie o godz. 8.00 zebraliśmy się przed szkołą, by wyruszyć w podróż autokarową do naszej stolicy. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty w ZOO . Dzieci mogły zobaczyć wiele różnych egzotycznych gatunków zwierząt. Można było podziwiać: płazy, gady, ptaki i ssaki....

Więcej