ggg ggg
Budżet gminy Andrzejewo na 2021 rok
Sty13

Budżet gminy Andrzejewo na 2021 rok

W dniu 28 grudnia 2020 roku na XIX Sesji Rady Gminy Andrzejewo, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2021 rok. Główne założenia budżetu to: – dochody gminy w łącznej kwocie 19.220.000,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie – 18.886.006,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie – 333.994,00 zł; – wydatki gminy w łącznej kwocie 20.142.000,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie –...

Więcej
CHEMICZNE WARSZTATY Z OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.
Gru27

CHEMICZNE WARSZTATY Z OPERATOREM GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ- SYSTEM S.A.

Czy powietrze widać? Co to jest gęstość? Co to znaczy, że gaz ziemny jest najczystszym z paliw kopalnych? Dlaczego gaz w rurach nie ulega zapłonowi, gdy korzystamy z kuchenki gazowej? Jakie działanie na środowisko ma tlenek węgla (IV)? Na te pytania i wiele innych próbowali odpowiedzieć uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii, którzy wzięli w tym tygodniu udział w...

Więcej
Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie
Gru15

Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie

Nastąpił odbiór końcowy prac dotyczących wybudowania elektroenergetycznej linii napowietrznej i montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo. Wykonawcą robót była firma P.U.H.P. „ENERGOL” Małgorzata Kruk, zaś całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 15 798,74 zł brutto. W ramach zamówienia i wykonanych robót na 5 słupach energetycznych zamontowano punkty świetlne w technologii LED wraz ze złączem...

Więcej
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo
Gru08

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo

W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo” pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Kazimierza Porębskiego oraz Pana Daniela Łaga, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę...

Więcej
Remont świetlicy w Mianowie
Gru01

Remont świetlicy w Mianowie

Zakończono realizację  zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Mianowie. Zrealizowano ją ze środków gminy (funduszu sołeckiego) oraz w ramach dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. W ramach inwestycji wykonano: – skuwanie betonu i wywóz gruzu budowlanego, – rozebranie podłogi z desek, – rozłożenie warstwy izolacji...

Więcej
Lis24

...

Więcej