ggg
ggg ggg
Bieżące prace inwestycyjne w Gminie Brańszczyk
Lip27

Bieżące prace inwestycyjne w Gminie Brańszczyk

Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach: Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy”. Przedsięwzięcie ma na celu przejście z istniejącego układu pompowni 1-stopniowej na układ pompowni 2-stopniowej. Rozbudowane zostanie pomieszczenie chlorowni i rozdzielni elektrycznej oraz wyremontowany zostanie istniejący budynek...

Więcej
Lip13

...

Więcej
Zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Kultury w Brańszczyku
Lip13

Zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Kultury w Brańszczyku

Dorota Socik nowym p. o. dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Swoją funkcję będzie pełnić od 1 lipca 2021 r. do dn. 30 czerwca 2022 r. Jak poinformowała nas gmina Brańszczyk – wójt gminy Wiesław Przybylski, zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2021 r. powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku Pani Dorocie Socik na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30...

Więcej
Podpisanie umów inwestycyjnych w gminie Brańszczyk
Lip13

Podpisanie umów inwestycyjnych w gminie Brańszczyk

W dniu 24 czerwca 2021 r. wójt gminy Brańszczyk, Wiesław Przybylski podpisał umowę z firmą Zakład Usług Techniczno-Handlowych ,,EKO-BUD” inż. Eugeniusz Pogorzelski, ul. Serocka 32a/1, 07-200 Wyszków na wykonanie inwestycji pn.: Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka. Wartość inwestycji to 319 770,75 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w zakresie budowy chodnika oraz budowa...

Więcej
Lip06

...

Więcej
Absolutorium dla wójta Wiesława Przybylskiego
Lip06

Absolutorium dla wójta Wiesława Przybylskiego

XXXVI sesję Rady Gminy Brańszczyk zwołana na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) odbyła się zwyczajowo w sali OSP w Brańszczyku. Po kilku pierwszych punktach dot. porządku obrad, kworum (obecnych było 14 radnych, 1 nieobecny), przyjęciu protokołów, itp. nastąpił ważny moment, czyli przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brańszczyk w 2020 roku. 31 maja raport został przekazany do Rady Gminy i umieszczony na BIP, a krótkie omówienie...

Więcej