ggg ggg ggg ggg ggg ggg
Podpisanie umowy z WFOŚiGW
cze20

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się spotkanie, na którym została zawarta umowa pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pauliny Pecury a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez: Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Kamilę Mokrzycką oraz pełnomocnika Panią Katarzynę...

Więcej
Ekologiczny Piknik Rodzinny
cze20

Ekologiczny Piknik Rodzinny

...

Więcej
Wystawa „Dzień z Życia Myśliwego”
cze13

Wystawa „Dzień z Życia Myśliwego”

...

Więcej
Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych
cze13

Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych

...

Więcej
XII Ostrowski Piknik z Książką
cze13

XII Ostrowski Piknik z Książką

...

Więcej
I miejsce na Mazowszu i II w kraju dla Sołectwa Pętkowo Wielkie!
cze13

I miejsce na Mazowszu i II w kraju dla Sołectwa Pętkowo Wielkie!

Sołectwo Pętkowo Wielkie wzięło udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Wieś Pętkowo Wielkie startowała z projektem; „Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie” . Sołectwo Pętkowo Wielkie zajęło I miejsce na Mazowszu jednocześnie...

Więcej