ggg ggg ggg ggg

Kontakt

 

wizytowka

Informacje o gazecie:

 

Nazwa: „KURIER W – Wyszkowski, Węgrowski, Wołomiński, legionowski, Ostrowski, Pułtuski …i Sąsiadów. Tygodnik regionalny”

 

Bezpłatny Tygodnik Regionalny rozpowszechniany w 100% nakładu

na terenie 6 sąsiadujących powiatach środkowo – wschodniego Mazowsza

 

Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELF

 Redaktor Naczelny: Janina Czerwińska

tel. kom.500-465-410   e-mail: janina.czerwinska@kurier-w.pl

 

 Adres redakcji:

07-200 Wyszków ul. Warszawska 22,

tel./fax (0-29) 742-90-60, tel. kom.: 667-137-952, 500-465-410

e-mail: kurier-w@o2.pl

strona internetowa: www.kurier-w.pl

wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie: www.kurier-w.pl

kanał na youtube: https://www.youtube.com/

 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji lub drogą e-mailową.