ggg
ggg ggg
Gmina Małkinia Górna dołożyła 392 919,00 zł. na realizację ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna
Gru21

Gmina Małkinia Górna dołożyła 392 919,00 zł. na realizację ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminą Małkinia Górna ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, zbudowano wspólnie ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo – Zawisty Podleśne. Odbiór techniczny odbył się 3 grudnia 2020 roku. Gmina Małkinia Górna finansuje tę inwestycję na poziomie 50% i dołożyła do niej 392 919,00 zł. Ogólny koszt tej inwestycji to 785 838,03 zł. Wykonawcą zadania była firma...

Więcej
50 lat pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody
Gru15

50 lat pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody

Jubileusz Złotych Godów w tym roku był świętowany w Ostrowi Mazowieckiej inaczej niż zwykle. Z powodu epidemii koronawirusa i wynikających z tego obostrzeń sanitarnych nie mogła odbyć się tradycyjna uroczystość Złotych Godów w Ratuszu, z udziałem wszystkich odznaczonych par małżeńskich. Początkowo w październiku, gdy sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwalała, Dostojni Jubilaci zapraszani byli indywidualnie do Urzędu Miasta. Spotkał...

Więcej
Dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej
Gru15

Dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej

7 grudnia br. władze powiatu ostrowskiego zawarły z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo – Klacze” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Ostrowski reprezentowali Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Wicestarosta Józef Rostkowski oraz Małgorzata Konrad Skarbnik Powiatu. Powiat otrzyma dofinansowanie w...

Więcej
Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie
Gru15

Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie

Nastąpił odbiór końcowy prac dotyczących wybudowania elektroenergetycznej linii napowietrznej i montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo. Wykonawcą robót była firma P.U.H.P. „ENERGOL” Małgorzata Kruk, zaś całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 15 798,74 zł brutto. W ramach zamówienia i wykonanych robót na 5 słupach energetycznych zamontowano punkty świetlne w technologii LED wraz ze złączem...

Więcej
Dwa warianty małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej
Gru08

Dwa warianty małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

Firma projektująca tzw. małą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej zaproponowała dwa warianty przebiegu tej inwestycji i zwróciła się z wnioskiem o ich zaopiniowanie. Analiza różnych argumentów i spotkanie podsumowujące dyskusję doprowadziły do pozytywnego zaopiniowania wariantu nr 2, tj. przebiegu dalszego od centrum miasta. W tym wariancie byłaby mniejsza ingerencja w działki prywatne oraz większa ochrona m.in. przed hałasem. Uczestnicy...

Więcej
W  Zarębach Kościelnych powstanie jedyne w powiecie ostrowskim i  jedno z czterech na Mazowszu Centrum opiekuńczo-mieszkalne
Gru08

W Zarębach Kościelnych powstanie jedyne w powiecie ostrowskim i jedno z czterech na Mazowszu Centrum opiekuńczo-mieszkalne

To wielki sukces gminy Zaręby Kościelne, gdyż w skali kraju powstanie tylko 18 takich instytucji. Na Mazowszu dofinansowanie oprócz gminy Zaręby Kościelne otrzymały powiaty: lipski, mławski, wołomiński. Aby otrzymać dofinansowanie gmina Zaręby Kościelne zawarła porozumienie z czterema sąsiednimi gminami, takimi jak: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie. Dzięki nawiązanej współpracy wniosek był oceniony jako innowacyjny w...

Więcej