ggg
ggg ggg
Rada Miasta uchwaliła budżet na 2021 rok
Gru21

Rada Miasta uchwaliła budżet na 2021 rok

Podczas XXII sesji Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwaliła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 wstrzymało się od głosu, 1 radny był przeciw. Przyjęty przez Radę budżet zakłada, że dochody wyniosą 117,05 mln zł, zaś wydatki 128,63 mln zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10,42 mln zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 22,33 mln zł. Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziła praca w komisjach...

Więcej
Rada powiatu ostrowskiego przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok
Gru21

Rada powiatu ostrowskiego przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok

17 grudnia 2020 r. obradowała Rada Powiatu Ostrowskiego. W jej trakcie przyjęto uchwałę budżetową na 2021 rok głosami 15 radnych – ZA, 0 – WSTRZYMUJĄCYCH i 4 – PRZECIW. XXX Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się w czwartek 17 grudnia w trybie zdalnym. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 zakłada dochody o łącznej kwocie 88 mln 142 tys. 865,50 zł, wydatki w kwocie 93 mln 30 tys. 872,76 zł w tym bieżące w kwocie...

Więcej
Gmina Małkinia Górna dołożyła 392 919,00 zł. na realizację ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna
Gru21

Gmina Małkinia Górna dołożyła 392 919,00 zł. na realizację ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminą Małkinia Górna ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, zbudowano wspólnie ciąg pieszo – rowerowy przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo – Zawisty Podleśne. Odbiór techniczny odbył się 3 grudnia 2020 roku. Gmina Małkinia Górna finansuje tę inwestycję na poziomie 50% i dołożyła do niej 392 919,00 zł. Ogólny koszt tej inwestycji to 785 838,03 zł. Wykonawcą zadania była firma...

Więcej
50 lat pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody
Gru15

50 lat pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody

Jubileusz Złotych Godów w tym roku był świętowany w Ostrowi Mazowieckiej inaczej niż zwykle. Z powodu epidemii koronawirusa i wynikających z tego obostrzeń sanitarnych nie mogła odbyć się tradycyjna uroczystość Złotych Godów w Ratuszu, z udziałem wszystkich odznaczonych par małżeńskich. Początkowo w październiku, gdy sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwalała, Dostojni Jubilaci zapraszani byli indywidualnie do Urzędu Miasta. Spotkał...

Więcej
Dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej
Gru15

Dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej

7 grudnia br. władze powiatu ostrowskiego zawarły z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo – Klacze” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Ostrowski reprezentowali Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Wicestarosta Józef Rostkowski oraz Małgorzata Konrad Skarbnik Powiatu. Powiat otrzyma dofinansowanie w...

Więcej
Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie
Gru15

Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie

Nastąpił odbiór końcowy prac dotyczących wybudowania elektroenergetycznej linii napowietrznej i montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo. Wykonawcą robót była firma P.U.H.P. „ENERGOL” Małgorzata Kruk, zaś całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 15 798,74 zł brutto. W ramach zamówienia i wykonanych robót na 5 słupach energetycznych zamontowano punkty świetlne w technologii LED wraz ze złączem...

Więcej