ggg ggg
XLIV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
sty18

XLIV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 13 stycznia br., w trybie zdalnym odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Minutą ciszy radni uczcili zmarłego Ireneusza Kuleszę Skarbnika Powiatu w latach 2002 – 2004, Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w latach 1999-2002 Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały...

Więcej
Proinwestycyjny budżet gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok
sty18

Proinwestycyjny budżet gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok

Na XXVII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych w dniu 29 grudnia 2021 roku jednogłośnie uchwalono budżet gminy Zaręby Kościelne na rok 2022. Przewidziano w nim rekordową, największą w dotychczasowej historii gminy kwotę ponad 14 mln zł na wydatki inwestycyjne. Stanowi to 49,56% planowanych wydatków ogółem! Realizacja ambitnych inwestycji możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł . Największe dotacje pochodzą z funduszy...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty18

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty15

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Nowa pracownia tomograficzna w ostrowskim szpitalu
sty11

Nowa pracownia tomograficzna w ostrowskim szpitalu

Po raz kolejny do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej trafił najnowocześniejszy sprzęt. Tym razem, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza i Unii Europejskiej, szpital pozyskał nowoczesny 64 rzędowy tomograf komputerowy GE Healthcare Revolution EVO. W dniu 30 grudnia 2021 roku w ostrowskim szpitalu nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni tomograficznej oraz oddanie do użytku tomografu komputerowego. W wydarzeniu udział wzięli: Elżbieta Lanc...

Więcej
Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony
sty11

Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony

Na ostatniej w tym roku XXVII sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2022 – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przedstawiła bardzo ambitny projekt budżetu stawiający na dalszy rozwój gminy. Główne założenia budżetu to: Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 23 361 853,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16...

Więcej