ggg ggg ggg ggg
Radzymin w czasach epidemii koronawirusa
Kwi07

Radzymin w czasach epidemii koronawirusa

Na dzień 6 kwietnia 2020 r. w gminie Radzymin odnotowano 3 potwierdzone przypadki zachorowań na chorobę Covid-19, wywołaną koronawirusem, a 72 osoby były objęte kwarantanną. Władze gminy zapewniają, że na bieżąco monitorują gotowość instytucji gminnych do funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa. Regularnie spotyka się sztab kryzysowy. Samorząd gminy Radzymin uruchomił rezerwę finansową w wysokości 170 tys. zł. z czego 75 tys. zł...

Więcej
Kwi07

...

Więcej
OSP Nadma nie próżnuje! Wybudowano garaż, własnym sumptem wyremontowano wóz gaśniczy…
Mar31

OSP Nadma nie próżnuje! Wybudowano garaż, własnym sumptem wyremontowano wóz gaśniczy…

Strażacy OSP Nadma mają za sobą kolejny rok aktywnej, wielopłaszczyznowej działalności. Okazją do podsumowania osiągnięć 2019 roku i wyznaczenia planów na najbliższą przyszłość było walne zebranie sprawozdawcze jednostki, które odbyło się w sobotę, 7 marca w gościnnych progach zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie. Wzorem poprzednich lat, oficjalna część walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży...

Więcej
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina wybrało Zarząd na nową kadencję
Mar31

Towarzystwo Przyjaciół Radzymina wybrało Zarząd na nową kadencję

W piątek, 6 marca w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, podczas którego dokonano wyboru Zarządu na nową trzyletnią kadencję. Otwarcia zebrania, które rozpoczęło się tuż po godz. 17:00 dokonał prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina Jan Wnuk. Przed przystąpieniem do formalnej części obrad serdecznie powitano wszystkich uczestników...

Więcej
Idą lepsze czasy dla OSP Mokre
Mar17

Idą lepsze czasy dla OSP Mokre

Siódmy rok starań strażaków i Zarządu jednostki OSP Mokre o modernizację dachu i budynku strażnicy przyniósł wreszcie przełom. Trwa pierwszy etap tej długo oczekiwanej inwestycji, która docelowo ma doprowadzić do przystosowania remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej. W sobotę, 29 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok, podczas którego druhowie podziękowali władzom samorządowym za rozpoczęcie prac budowlanych. Walne...

Więcej
15 Szczęśliwie Zakochanych Par świętowało Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
Mar10

15 Szczęśliwie Zakochanych Par świętowało Złote, Diamentowe i Żelazne Gody

W środę, 19 lutego 2020 r. w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie odbyła się wzruszająca uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia, 60-lecia a nawet 65-lecia pożycia małżeńskiego, który obchodziło aż piętnaście Par Małżeńskich, zamieszkujących miasto i gminę Radzymin. Podczas tegorocznej uroczystości jubileuszowej, którą jak zawsze po mistrzowsku zorganizowała Kierownik USC w Radzyminie, p. Halina Karasiewicz,...

Więcej