ggg ggg
Jednomyślne absolutorium dla wójta Radosława Korzeniewskiego
Lip03

Jednomyślne absolutorium dla wójta Radosława Korzeniewskiego

We wtorek, 26 czerwca odbyła się trzydziesta szósta Sesja Rady Gminy w Dąbrówce, podczas której radni obecni na obradach jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium wójtowi Radosławowi Korzeniewskiemu za 2017 rok. Podczas czerwcowej Sesji radni przyjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Dąbrówka za 2017 rok oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania...

Więcej
„Trzeci rok z kolei z zamieszaniem wokół absolutorium”
Lip03

„Trzeci rok z kolei z zamieszaniem wokół absolutorium”

„Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i brak udokumentowanych zastrzeżeń to za mało dla radnych Rady Miejskiej w Wołominie, by udzielić absolutorium za wykonanie budżetu. Pytanie, co w tej sprawie jest gorsze – burmistrz bez absolutorium, czy radni bez kompetencji?” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez burmistrz Elżbietę Radwan, tuż po ostatniej Sesji Rady Miejskiej.   W dalszej części oświadczenia, burmistrz...

Więcej
Mazowsze przyznało środki na aktywizację sołectw!
Lip03

Mazowsze przyznało środki na aktywizację sołectw!

10 gmin z naszego regionu otrzyma wsparcie finansowe od województwa mazowieckiego na realizację projektów związanych z aktywizacją sołectw.   „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu, a każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne...

Więcej
Podpisano umowę na budowę wiaduktu kolejowego w Tłuszczu!
Lip03

Podpisano umowę na budowę wiaduktu kolejowego w Tłuszczu!

27 czerwca 2018r. podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Krzysztof Pietras- Zastępca Dyrektora Regionu Centralnego PKP Polskich Linii Kolejowych SA podpisał umowę na budowę wiaduktu nad linią kolejową w Tłuszczu z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor z Zawiercia Piotrem Jurczykiem. – Bardzo się cieszę, że jako Burmistrz Tłuszcza mogłem uczestniczyć w tak...

Więcej
Rekordowe dofinansowania dla Gminy Tłuszcz!
Cze26

Rekordowe dofinansowania dla Gminy Tłuszcz!

...

Więcej
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!
Cze26

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!

25 czerwca Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz informacji o stanie mienia Gminy, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i...

Więcej