ggg ggg
Druh Witold Jeglikowski otrzymał tytuł Strażaka Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego
Cze10

Druh Witold Jeglikowski otrzymał tytuł Strażaka Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego

Powiat Ostrowski wzorem lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadził konkurs pod nazwą „STRAŻAK ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO 2020”. ... Celem konkursu było przedstawienie oraz nagrodzenie tych strażaków, którzy wyjątkowo wyróżniają się swoją ofiarnością oraz nadzwyczajnymi godnymi podziwu i naśladowania postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs skierowany został do wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w...

Więcej
Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne
Cze06

Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne

Ustawa o funduszu sołeckim daje prawo samorządom do przeznaczenia pewnych środków na potrzeby poszczególnych wsi. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Głównym celem tworzenia takiego funduszu jest aktywizacja społeczności wiejskich w realizacji obywatelskich inicjatyw. W gminie Zaręby Kościelne...

Więcej
W tym roku basen będzie funkcjonował przez cały okres wakacyjny
Cze02

W tym roku basen będzie funkcjonował przez cały okres wakacyjny

Reagując na sytuację w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią, dyrekcja MOSiR w połowie marca podjęła decyzję o spożytkowaniu czasu wymuszonego przestoju w funkcjonowaniu krytej pływalni na zaplanowane tradycyjnie na okres wakacyjny prace remontowe i konserwacyjne. Sprzątanie i dezynfekcja wszystkich urządzeń basenowych, kręgielni, pomieszczeń zaplecza sportowego wraz z szatniami i węzłami sanitarnymi trwała blisko dwa miesiące....

Więcej
Co dalej z oddziałami sportowymi w Ostrowi Mazowieckiej?
Cze02

Co dalej z oddziałami sportowymi w Ostrowi Mazowieckiej?

Oszczędności dotykają każdej dziedziny życia, również wydatków samorządu. Korekty wymaga także strategia dotycząca rozwoju sportu w mieście i finansowania tej dziedziny życia mieszkańców. Działające od 2017 roku oddziały sportowe w Szkole Podstawowej Nr 2 realizują zajęcia z dwóch dyscyplin: koszykówki i lekkoatletyki. Aktualnie zakończył się nabór uczniów do czwartego oddziału sportowego. Od września b.r. będą to klasy IV, V, VI i...

Więcej
XXII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Cze02

XXII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

XXII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się w trybie zdalnym w dniu 28 maja 2020 r., zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków....

Więcej
Paczkomat w Wąsewie
Maj26

Paczkomat w Wąsewie

W Wąsewie przy Ośrodku Zdowia został zainstalowany paczkomat. Przedstawiciele InPostu zapewniają, że za kilka dni paczkomat będzie już w sieci. Zapraszamy Mieszkańców do korzystania....

Więcej