ggg ggg
Dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej
Gru15

Dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej

7 grudnia br. władze powiatu ostrowskiego zawarły z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo – Klacze” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Ostrowski reprezentowali Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Wicestarosta Józef Rostkowski oraz Małgorzata Konrad Skarbnik Powiatu. Powiat otrzyma dofinansowanie w...

Więcej
Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie
Gru15

Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie

Nastąpił odbiór końcowy prac dotyczących wybudowania elektroenergetycznej linii napowietrznej i montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo. Wykonawcą robót była firma P.U.H.P. „ENERGOL” Małgorzata Kruk, zaś całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 15 798,74 zł brutto. W ramach zamówienia i wykonanych robót na 5 słupach energetycznych zamontowano punkty świetlne w technologii LED wraz ze złączem...

Więcej
Dwa warianty małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej
Gru08

Dwa warianty małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

Firma projektująca tzw. małą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej zaproponowała dwa warianty przebiegu tej inwestycji i zwróciła się z wnioskiem o ich zaopiniowanie. Analiza różnych argumentów i spotkanie podsumowujące dyskusję doprowadziły do pozytywnego zaopiniowania wariantu nr 2, tj. przebiegu dalszego od centrum miasta. W tym wariancie byłaby mniejsza ingerencja w działki prywatne oraz większa ochrona m.in. przed hałasem. Uczestnicy...

Więcej
W  Zarębach Kościelnych powstanie jedyne w powiecie ostrowskim i  jedno z czterech na Mazowszu Centrum opiekuńczo-mieszkalne
Gru08

W Zarębach Kościelnych powstanie jedyne w powiecie ostrowskim i jedno z czterech na Mazowszu Centrum opiekuńczo-mieszkalne

To wielki sukces gminy Zaręby Kościelne, gdyż w skali kraju powstanie tylko 18 takich instytucji. Na Mazowszu dofinansowanie oprócz gminy Zaręby Kościelne otrzymały powiaty: lipski, mławski, wołomiński. Aby otrzymać dofinansowanie gmina Zaręby Kościelne zawarła porozumienie z czterema sąsiednimi gminami, takimi jak: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie. Dzięki nawiązanej współpracy wniosek był oceniony jako innowacyjny w...

Więcej
Od Mikołaja dla Michasia
Gru08

Od Mikołaja dla Michasia

W związku z Mikołajkami ostrowscy policjanci postanowili ponownie odwiedzić Michasia i jego rodzinę. W piątkowe popołudnie ostrowscy policjanci postanowili ponownie odwiedzić Michasia i jego rodzinę. Z uwagi na zbliżające się Mikołajki policjanci postanowili oprócz przekazania worków z nakretkami wręczyć Michasiowi pluszowego misia a rodzicom i rodzeństwu elementy odblaskowe (kamizelki, koszulki, opaski, zawieszki i worki oraz...

Więcej
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo
Gru08

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo

W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo” pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Kazimierza Porębskiego oraz Pana Daniela Łaga, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę...

Więcej