ggg ggg
Podpisano umowę na budowę ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna
Sie25

Podpisano umowę na budowę ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna

W dniu 19 sierpnia 2020 roku władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowę z Firmą Transportowo – Usługową Mirosław Przesmycki w Małkini Górnej na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo – Zawisty Podleśne – Małkinia Górna”. Długość ciągu wyniesie 990,00 mb. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 23 października 2020 r. Koszt inwestycji to 739 531,94 złotych. /Starostwo...

Więcej
Obchody Święta Wojska Polskiego
Sie25

Obchody Święta Wojska Polskiego

Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbyły się 14 sierpnia br. w garnizonie Ostrów Mazowiecka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jozafata BM w Komorowie. Dalsza część obchodów odbyła się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Starosta Ostrowski wraz z żoną, w imieniu władz powiatowych, złożyli kwiaty. /Starostwo Powiatowe w Ostrowi...

Więcej
Środki ochrony osobistej do przeciwdziałania COVID-19  dla OSP w Andrzejewie
Sie25

Środki ochrony osobistej do przeciwdziałania COVID-19 dla OSP w Andrzejewie

Województwo Mazowieckie w związku pandemią koronawirusa przekazało w formie darowizny środki ochrony osobistej za pośrednictwem gminy dla OSP w Andrzejewie. W związku z tym Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa umowę na przekazanie w formie darowizny środków ochrony...

Więcej
Umowa na projekt małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej podpisana
Sie25

Umowa na projekt małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej podpisana

17 sierpnia w budynku Starej Elektrowni została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka (tzw. mała obwodnica). Przetarg wygrała firma Mosty Gdańsk Sp. z o.o., która oprócz opracowania dokumentacji projektowej, będzie odpowiedzialna za uzyskanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej i decyzji o zezwoleniu na...

Więcej
Setne urodziny mieszkanki Ostrowi Mazowieckiej
Sie19

Setne urodziny mieszkanki Ostrowi Mazowieckiej

8 sierpnia setne urodziny obchodziła mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej Anna Skrajna. ... Mimo upływu lat, pani Anna cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Dostojną Jubilatkę w dniu urodzin odwiedziła delegacja miejskiego i wojewódzkiego samorządu. Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, Skarbnik Miasta Anna Wilczyńska i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Reluga oraz Zastępca Kierownik Delegatury – Placówki Zamiejscowej w...

Więcej
Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców gminy Małkinia Górna
Sie19

Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców gminy Małkinia Górna

Szanowni Państwo! Zapraszamy do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, które realizowane są w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024”. Z zabiegów mogą skorzystać osoby, które są mieszkańcami Gminy Małkinia Górna, w wieku 44 lat i więcej, z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego układu nerwowego i...

Więcej