ggg ggg ggg
Kolejna inwestycja drogowa z dofinansowaniem
Cze10

Kolejna inwestycja drogowa z dofinansowaniem

Powiat Ostrowski otrzymał ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. ... Dofinansowane zostało zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok” w wysokości 230 000,00 zł. Wsparcia finansowego na zadanie udzieli również Gmina Ostrów Mazowiecka. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 473 039,03 zł. W ramach zadania wykonana zostanie...

Więcej
Kolonie dla dzieci rolników i nie tylko
Cze10

Kolonie dla dzieci rolników i nie tylko

Dzięki współpracy Wójta Gminy Wąsewo z Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z terenu naszej gminy będzie mogła skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku letniego nad malowniczym jeziorem Sławskim (woj. lubuskie). Opłata od uczestnika, którego rodzic ma ubezpieczenie lub rentę KRUS wynosi 500 złotych dla pozostałych dzieci 1250 złotych. Więcej informacji dla zainteresowanych można uzyskać w...

Więcej
Druh Witold Jeglikowski otrzymał tytuł Strażaka Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego
Cze10

Druh Witold Jeglikowski otrzymał tytuł Strażaka Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego

Powiat Ostrowski wzorem lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadził konkurs pod nazwą „STRAŻAK ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO 2020”. ... Celem konkursu było przedstawienie oraz nagrodzenie tych strażaków, którzy wyjątkowo wyróżniają się swoją ofiarnością oraz nadzwyczajnymi godnymi podziwu i naśladowania postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs skierowany został do wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w...

Więcej
Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne
Cze06

Fundusz sołecki aktywizuje społeczność gminy Zaręby Kościelne

Ustawa o funduszu sołeckim daje prawo samorządom do przeznaczenia pewnych środków na potrzeby poszczególnych wsi. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Głównym celem tworzenia takiego funduszu jest aktywizacja społeczności wiejskich w realizacji obywatelskich inicjatyw. W gminie Zaręby Kościelne...

Więcej
W tym roku basen będzie funkcjonował przez cały okres wakacyjny
Cze02

W tym roku basen będzie funkcjonował przez cały okres wakacyjny

Reagując na sytuację w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią, dyrekcja MOSiR w połowie marca podjęła decyzję o spożytkowaniu czasu wymuszonego przestoju w funkcjonowaniu krytej pływalni na zaplanowane tradycyjnie na okres wakacyjny prace remontowe i konserwacyjne. Sprzątanie i dezynfekcja wszystkich urządzeń basenowych, kręgielni, pomieszczeń zaplecza sportowego wraz z szatniami i węzłami sanitarnymi trwała blisko dwa miesiące....

Więcej
Co dalej z oddziałami sportowymi w Ostrowi Mazowieckiej?
Cze02

Co dalej z oddziałami sportowymi w Ostrowi Mazowieckiej?

Oszczędności dotykają każdej dziedziny życia, również wydatków samorządu. Korekty wymaga także strategia dotycząca rozwoju sportu w mieście i finansowania tej dziedziny życia mieszkańców. Działające od 2017 roku oddziały sportowe w Szkole Podstawowej Nr 2 realizują zajęcia z dwóch dyscyplin: koszykówki i lekkoatletyki. Aktualnie zakończył się nabór uczniów do czwartego oddziału sportowego. Od września b.r. będą to klasy IV, V, VI i...

Więcej