ggg ggg
XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
Lut11

XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dnia 30 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie odbył się XIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka, Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtery, dyrektora Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pana Wojciecha Strzeszewskiego. Patronat honorowy objął ksiądz dr Jerzy Kruszewski proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w...

Więcej
Dzień Babci i Dziadka
Lut04

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 24 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce została zorganizowania uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu dzieci zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. ... Na wstępie uroczystości dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Przeździecki przywitał przybyłych gości, złożył im serdeczne życzenia, a następnie oddał głos...

Więcej
Zagospodarowanie centrum Andrzejewa
Sty28

Zagospodarowanie centrum Andrzejewa

W Andrzejewie do użytku oddany został plac zabaw i siłownia zewnętrzna z urządzeniami sprawnościowymi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie parku w Andrzejewie oraz parking przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie. ... Wykonawcą robót była firma ROYAL PLAY, Łukasz Piotrowski z Marek. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 426 843,80 zł brutto. W ramach budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej przeprowadzono demontaż istniejących...

Więcej
Bezpiecznie na drodze w Królach Dużych i Królach Małych
Sty21

Bezpiecznie na drodze w Królach Dużych i Królach Małych

Gmina Andrzejewo podjęła działania w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach dróg gminnych i powiatowych we wsi Króle Duże (przy sklepie) oraz Króle Małe (przy warsztacie samochodowym). ... Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości zgłosili poważny problem polegający na nie stosowania się przez kierowców do obowiązujących przepisów ruchu drogowego na danych skrzyżowaniach. Skutkami lekceważenia znajdującego się na...

Więcej
Spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo
Sty14

Spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo

W dniu 4 stycznia 2020 r., w świetlicy w Pęchratce Małej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo. Prowadzącą całe wydarzenie była pani Monika Bauer. ... W tym dniu, na zaproszenie Wójta Gminy Andrzejewo przybyli: radny sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Mirosław Augustyniak, Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski, radni gminy Andrzejewo na czele z Panią Przewodniczącą Justyną...

Więcej
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka – Parcele
Sty08

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka – Parcele

Gmina Andrzejewo planuje w 2020 r. gruntownie przebudować drogę gminną nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka – Parcele ... W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na tę inwestycję wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wynosi...

Więcej