ggg ggg ggg
,,Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce”
lut20

,,Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce”

Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce. Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowościach Stara Ruskołęka i Ruskołęka-Parcele do drogi powiatowej nr 2604W” wykonała Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej. Inwestycja ta została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1 684 232,20zł. Wkład własny gminy wyniósł 750 957,22zł. Zakres prac objął zerwanie...

Więcej
Gminna Spółka Wodna ,,Andrzejewo’’
lut13

Gminna Spółka Wodna ,,Andrzejewo’’

W dniu 8 lutego 2024 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej ,,Andrzejewo’’ w Andrzejewie, któremu przewodniczył Marek Raciński. Przywitał zgromadzonych gości: wicestarostę ostrowskiego Józefa Rostkowskiego, Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę, sekretarza Roberta Rosiaka, skarbnika Paulinę Pecurę, Dyrektor Wydziału Środowiska, Geologii i Leśnictwa „SGL” Adama Brzózka,...

Więcej
Spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych 2024
lut06

Spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych 2024

W dniu 27 stycznia 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Królach Dużych odbyło się spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo. Organizatorem wyżej wspomnianego spotkania była wójt gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. W wydarzeniu wzięły udział organizacje pozarządowe, wśród których znaleźli się przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich Zaręby-Warchoły, Starej Ruskołęki, Króli Dużych, Króli Małych,...

Więcej
Zimowiska w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo
sty30

Zimowiska w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

Ferie zimowe to czas, w którym dzieci oraz młodzież może odpocząć od zajęć lekcyjnych. Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo zaangażowała się w organizację zimowisk dla chętnych. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia plastyczne pn. ,,Dzień Babci i Dziadka”, na których uczestnicy wykonali okolicznościowe laurki. Następnego dnia odbyło się spotkanie z policjantem pn. ,,Bezpieczne ferie”, w którym poruszono kwestię bezpieczeństwa podczas...

Więcej
Dzień Babci i Dziadka
sty23

Dzień Babci i Dziadka

12 stycznia 2024r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się święto Babci i Dziadka. Z tej okazji w pięknie udekorowanej sali licznie zgromadzili się wyczekiwani Goście, by wraz ze swoimi wnukami miło spędzić czas. Na wstępie Pan Dyrektor Wojciech Strzeszewski przywitał wszystkich obecnych. W uroczystości uczestniczyli m.in. Babcie i Dziadkowie, Pani Wójt Beata Ponichtera, Przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Tymińska,...

Więcej
Strażnica OSP Króle Duże
sty16

Strażnica OSP Króle Duże

W grudniu 2023 r. zakończono inwestycję pn. ,,Remont strażnicy OSP w Królach Dużych”. Koszt całkowity zadania wyniósł 28 750,00 zł i został on w całości pokryty przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z dotacji celowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”. Prace remontowe wykonał Zakład Remontowo – Budowlany Jacek Todorczuk z Szulborza Wielkiego. W zakres robót wchodziły: zakup automatu do bramy garażowej wraz z...

Więcej