ggg
ggg ggg
Drugi etap zakupu obiektów na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Gru01

Drugi etap zakupu obiektów na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie

Powiat Węgrowski kontynuuje inwestycje mające na celu poprawienie warunków lokalowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, który finalnie ma zostać przeniesiony do budynków po byłym Gimnazjum Gminy Liw. W pierwszym etapie Powiat Węgrowski zakupił część dydaktyczną byłego Gimnazjum. Wartość inwestycji wyniosła wówczas 4 214 319,00 zł z czego aż 2 500 000,00 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa, a 1 714...

Więcej
Działania Miasta w czasie pandemii
Gru01

Działania Miasta w czasie pandemii

Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął szereg działań, mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa. Zarówno ostrowski szpital jak i funkcjonariusze KPP oraz KPPSP w Ostrowi Mazowieckiej już w marcu otrzymali od Miasta w formie darowizn sprzęt ochronny w postaci jednorazowych rękawic oraz maseczek jedno-i wielokrotnego użytku/przyłbic oraz środki dezynfekujące. Oprócz tego każda z podległych Miastu jednostek także...

Więcej
STAROSTA PRZEKAZAŁ POLICJI ODBLASKI
Gru01

STAROSTA PRZEKAZAŁ POLICJI ODBLASKI

W dniu 27 listopada 2020 r. Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek na ręce mł. insp. Mirosława Olszewskiego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej przekazał elementy odblaskowe, które będą rozdawane przez policjantów, podczas akcji profilaktycznych, mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie...

Więcej
Remont świetlicy w Mianowie
Gru01

Remont świetlicy w Mianowie

Zakończono realizację  zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Mianowie. Zrealizowano ją ze środków gminy (funduszu sołeckiego) oraz w ramach dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. W ramach inwestycji wykonano: – skuwanie betonu i wywóz gruzu budowlanego, – rozebranie podłogi z desek, – rozłożenie warstwy izolacji...

Więcej
Inwestycje drogowe w Gminie Tłuszcz
Gru01

Inwestycje drogowe w Gminie Tłuszcz

Na prośbę mieszkańców miejscowości Grabów oraz Franciszków zostały zamontowane progi zwalniające. Jest to najpopularniejsza metoda uspokojenia ruchu oraz zmuszenia kierowców do zachowania bezpiecznej prędkości. Mamy nadzieję, że dzięki wykonanej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo pieszych. Zakończyły się prace polegające na remoncie chodnika po północnej stronie ulicy Willowej w Tłuszczu (os. Słoneczna) na odcinku od ulicy...

Więcej