ggg ggg
ggg ggg
Środki na wyposażenie pracowni informatycznej w SP 1
Paź15

Środki na wyposażenie pracowni informatycznej w SP 1

Burmistrz Jerzy Bauer przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Anny Wilczyńskiej podpisał umowę na dofinansowanie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało środki w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w kwocie 48,5 tys. złotych. Celem Programu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w...

Więcej
Paź15

...

Więcej
II Rajd Rowerowy „PAMIĘTAMY”
Paź15

II Rajd Rowerowy „PAMIĘTAMY”

Dnia 22 września 2019 r. w związku z obchodami 80. rocznicy bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem odbył się II Rajd Rowerowy pn. „PAMIĘTAMY”. Trasa rajdu wynosiła około 25 km i łączyła ze sobą kilka miejscowości: Andrzejewo – Łętownica Parcele – Nowy Borek – Srebrna – Łętownica – Andrzejewo. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie wydarzeń bitwy wrześniowej 1939r., przybliżenie uczestnikom miejsc historycznych oraz historię...

Więcej
Konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna
Paź15

Konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna

W dniu 1 października 2019 roku z inicjatywy Pani Wójt Bożeny Kordek odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna. O godzinie 10:00 w miejscu planowanej budowy wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Rostki Wielkie odbył się terenowy briefing prasowy z udziałem Wicemarszałek Senatu RP Pani Marii Koc. Następnie uczestnicy briefingu oraz mieszkańcy udali się do Gminnego...

Więcej
Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki
Paź15

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki

Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą nowe czasy, pozostanie miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków. –Jan Paweł II Dzień 29 września 2019 roku, to nie tylko wyjątkowy czas krzewienia patriotyzmu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki, ale i czas podsumowania ich 10-letniej działalności na terenie sołectwa i gminy Strachówka, powiatu wołomińskiego, Mazowsza. W...

Więcej