ggg ggg ggg ggg

Nowe Inwestycje

Gmina Małkinia Górna pozyskała prawie 3 miliony złotych dofinansowania na budowę parkingu przy Kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej

Gmina Małkinia Górna pozyskała 2 850 000,00 zł dofinansowania na budowę dróg manewrowych, miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie zieleni na terenie przy Kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej.

Docelowo inwestycja ta zakłada wykonanie 60 miejsc parkingowych. Przewidziane zostały także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drogi manewrowe oraz miejsca parkingowe wykonane zostaną z kostki betonowej i będą służyły do obsługi: mieszkańców pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych, Żłobka Gminnego, wiernych oraz drogi wojewódzkiej nr 694 – ulicy Nurskiej.
Na zagospodarowanie terenu przy Kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej już od lat czekali mieszkańcy Gminy Małkinia Górna. Zaplanowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, jak i pieszych, a dzięki terenowi zieleni będzie posiadać także walory wizerunkowe.
Dofinansowanie inwestycji nastąpi z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8: Program Inwestycji Strategicznych.
Obecnie inwestycja jest na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Drogi i miejsca parkingowe w centrum Małkini Górnej zostaną przebudowane w ramach pozyskanego dofinansowania w wysokości blisko 2 milionów złotych

Planowana inwestycja dotyczy dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicy Nurskiej 144, w pobliżu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Inwestycja ta zakłada przebudowę dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych i budową przyłączy kanalizacji deszczowej.
Kwota pozyskanego przez Gminę Małkinia Górna na ten cel dofinansowania wynosi 1 995 000,00 zł.
Pierwszy odcinek drogi wewnętrznej ma zaprojektowaną bitumiczną nawierzchnię jezdni, natomiast
miejsca parkingowe oraz pozostałe dwa odcinki zostaną wykonane z kostki betonowej. Zostanie wykonane także odwodnienie nawierzchni dróg oraz miejsc parkingowych i przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Zaplanowana inwestycja usytuowana jest w sąsiedztwie obiektów usługowo – handlowych oraz zakładów pracy. Wyremontowany teren usprawni ruch drogowy, a także zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Gminy Małkinia Górna.
Dofinansowanie inwestycji nastąpi z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8: Program Inwestycji Strategicznych.
Inwestycja jest na etapie przetargu. Najtańsza oferta, która została zaproponowana przez wykonawcę to kwota 990 407, 19 zł brutto.

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Małkinia Górna dofinansowaniu zostanie wybudowana droga gminna w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz

Gmina Małkinia Górna pozyskała 3 135 000,00 zł dofinansowania na budowę oraz przebudowanie drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz. Inwestycja ta zaplanowana jest na odcinku o łącznej długości 760,47 m i ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi.

Planowane prace w ramach tego zadania to m. in.: częściowe poszerzenie pasa drogowego dla umożliwienia zlokalizowania w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej. Po obu stronach jezdni wykonane będą pobocza żwirowe. Nawierzchnia zjazdów na przyległe nieruchomości wykonana będzie z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego.
W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane także przydrożne rowy oraz przepusty pod koroną drogi i zjazdami, co znacznie usprawni system odwodnienia.
Dofinansowanie inwestycji nastąpi z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8: Program Inwestycji Strategicznych.
Obecnie inwestycja jest na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

/Info UG Małkinia Górna/

202 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Żyj zdrowo,
jedz kolorowo

W dniu 09 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej odbyła się XI edycja Szkolnego...

Zamknij