ggg
Zimowiska w bibliotece w Andrzejewie
lut15

Zimowiska w bibliotece w Andrzejewie

Ferie zimowe to przerwa od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zorganizowania czasu wolnego Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo zorganizowała zimowiska dla chętnych uczniów. Między innymi odbyło się spotkanie ze strażakiem Witoldem Jeglikowskim Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie, który w ciekawy sposób omówił służbę strażaka ochotnika oraz zaprezentował umundurowanie bojowe...

Więcej
Wybudowano pięć altan w miejscowościach gminy Andrzejewo
lut08

Wybudowano pięć altan w miejscowościach gminy Andrzejewo

W 2021 r. wybudowano pięć altan w kilku miejscowościach gminy Andrzejewo. Zadanie wykonano dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Altany powstały m.in. w: Pieńkach-Sobótkach, Przeździecko-Dworakach, Zarębach-Bolędach, Przeździecko-Lenartach oraz w Godlewie-Gorzejewie. Całkowity koszt wykonania każdej inwestycji wyniósł 20...

Więcej
Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”
sty25

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

Dnia 17 stycznia 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji edukacyjnej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”, przeprowadzonej przez przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Jest to jedna z najważniejszych i najdłużej trwających kampanii społecznych w całej Polsce, gdyż „Bezpieczny przejazd…” powstał w 2005 r. i ma już 16 lat. Celem spotkania było podnoszenie...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty18

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty15

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony
sty11

Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony

Na ostatniej w tym roku XXVII sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2022 – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przedstawiła bardzo ambitny projekt budżetu stawiający na dalszy rozwój gminy. Główne założenia budżetu to: Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 23 361 853,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16...

Więcej