ggg ggg ggg ggg ggg
Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”
sty25

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

Dnia 17 stycznia 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji edukacyjnej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”, przeprowadzonej przez przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Jest to jedna z najważniejszych i najdłużej trwających kampanii społecznych w całej Polsce, gdyż „Bezpieczny przejazd…” powstał w 2005 r. i ma już 16 lat. Celem spotkania było podnoszenie...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty18

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty15

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony
sty11

Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony

Na ostatniej w tym roku XXVII sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2022 – strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przedstawiła bardzo ambitny projekt budżetu stawiający na dalszy rozwój gminy. Główne założenia budżetu to: Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 23 361 853,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16...

Więcej
Jasełka w Przedszkolu oraz w Szkołach Podstawowych Gminy Andrzejewo
gru29

Jasełka w Przedszkolu oraz w Szkołach Podstawowych Gminy Andrzejewo

Niewątpliwie święta Bożego Narodzenia zajmują ważne miejsce w sercach wszystkich Polaków. Obyczaje powiązane z tym magicznym czasem są  kultywowane przez ciąg przodków i potomków oraz szczególnie wpływają na umacnianie więzi w domach rodzinnych. Jednym z przejawów bożonarodzeniowej tradycji są jasełka, które co roku organizowane są w placówkach edukacyjnych gminy Andrzejewo. Od wielu lat przyciągają i łączą wszystkich obecnych –...

Więcej
Życzenia Świąteczne
gru23

Życzenia Świąteczne

...

Więcej