ggg ggg ggg ggg

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2022

28 czerwca 2023 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Andrzejewo, kierownik GOPS w Andrzejewie oraz Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

Sesja rozpoczęła się debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2022 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za 2022 rok, który przedstawiał się następująco:
Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 23.361.853,00 zł, w tym:

 • dochody bieżące: zaplanowano w wysokości 16.352.686,00 zł;
 • dochody majątkowe: zaplanowano w wysokości 7.009.167,00 zł.
  W trakcie roku, w stosunku do pierwotnego planu, dochody zostały zwiększone o kwotę 8.117.224,56 zł.
  Plan dochodów po zmianach wyniósł 31.479.077,56 zł i został wykonany w 94,50% , tj. w kwocie 29.748.777,31 zł.
  Wydatki budżetowe w kwocie 23.586.853,00 zł, w tym:
 • wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.658.700,15 zł;
 • wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.928.152,85 zł.
  Wydatki budżetowe w trakcie roku zwiększono o kwotę 6.318.873,56 zł.
  Plan wydatków po zmianach wyniósł 29.905.726,56 zł
  i został zrealizowany w 91,57 % planu, tj. w kwocie 27.385.962,96 zł.
  W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 535.583,49 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 446.563,50 zł, tj. 83,38% planu.
  Wykonane wydatki ogółem były wyższe o 19,44 % w stosunku do roku 2021.
  Rok 2022 zakończył się nadwyżką w wysokości 2.362.814,35 zł przy planowanej 1.573.351,00 zł.
  Dług Gminy na koniec roku 2022 wyniósł 7.952.000,00 zł, w tym:
 • kredyty i obligacje w wysokości 7.952.000,00 zł;
  W roku 2022 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.200.351,00 zł.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2022 roku należą:
Wykonanie altany w miejscowości Zaręby-Warchoły – koszt 24 012,11 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
Wykonanie altany w miejscowości Grodzick Ołdaki – koszt 22 000 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
Zakup i montaż bram przy budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych – koszt 20 000 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
Wyposażenie Placu Zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalówce – koszt 20 000 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Andrzejewie –koszt 410 841,36 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022” w kwocie 300 000 zł,
Zakup bramy garażowej oraz remont boksu garażowego dla OSP Zaręby-Warchoły – koszt 30 000 zł, dofinansowanie w kwocie 30 000 ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” ;
Droga w miejscowości Ruskołęka-Parcele – koszt 445 117,76 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego- kwota dofinansowania na rok 2022 w wysokości 110 000,00 zł oraz na rok 2023 w wysokości
100 000,00 zł;
Powierzchniowe utrwalania dróg. Wykonano około 4 km dróg. Koszt 417 337,28 zł, dofinasowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w wysokości 252 000,00 zł.
Infrastrukturę drogową poprawiono w miejscowościach: Andrzejewo, Andrzejewo – Kolonie, Załuski – Lipniewo, Jabłonowo – Klacze, Łętownica – Parcele, Przeździecko – Grzymki, Pieńki Wielkie, Zaręby – Warchoły, Ruskołęka – Parcele, Olszewo – Cechny, Żelazy – Brokowo, Dąbrowa, Przeździecko – Jachy.
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Ruskołęka koszt 376 975,32 zł, zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 140 000 zł;
Zbiornik na wodę o objętości 150m3 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie całej gminy: koszt ogólny – 950 573,00 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacja ,,Gospodarka wodno – ściekowa 2014-2020’’ – 488 805,00 zł;
Usunięcie azbestu – ponad 150 ton, koszt ogólny – 54 895,51 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 34 990,39 zł.
Polski Ład.
Budowa mostu w miejscowości Kuleszki-Nienałty / koszt ogólny – 2 092 792,07 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1 968 468,47 zł;
Modernizacja dróg ul. Wodna oraz drogi gminnej Andrzejewo – Olszewo-Cechny / koszt ogólny – 2 437 764, 61 zł, dofinasowanie z Polskiego Ładu – 1 571 000,00 zł;
Przebudowa drogi powiatowej Jasienica-Kowalówka- Stara Ruskołęka oraz budowa mostu na odcinku 6,2 km / koszt ogólny – 12 801 781,23 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu – 10 240 000,00 zł,
pozostały to koszt powiatu i gminy Andrzejewo – 2 561 781,23 zł, koszty dodatkowe i inspektora nadzoru – 1 649 549,11 zł.

Rada Gminy Andrzejewo udzieliła jednogłośnie wotum zaufania i udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichterze. Symboliczne bukiety kwiatów zostały złożone na ręce Wójt Gminy Andrzejewo przez Radnych na czele z przewodniczącą Rady Gminy Justyną Kazimierczuk oraz przez Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Andrzejewo. Był to miły akcent kończący i podsumowujący sesję
/Info UG Andrzejewo/

461 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarząd Powiatu Ostrowskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium

W dniu 29 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się LXII Sesja Rady Powiatu...

Zamknij