ggg ggg

Ponad pół miliona złotych dla Gminy Andrzejewo

W dniu 13 lipca 2023 roku w Wąsewie Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Skarbnik Paulina Pecura podpisały trzy umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Członków Zarządu Panią Janinę Orzełowską i Panią Elżbietę Lanc dotyczące dofinansowania zadań bardzo ważnych dla mieszkańców Gminy Andrzejewo.

Pierwszym zadaniem jest „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździecko – Jachy” w ramach wsparcia z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Całkowity koszt realizacji projektu będzie wynosił 194 809,54 zł, natomiast 80% wartości kosztów pokryje pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego. Modernizacja świetlicy polegać będzie na wymianie dachu budynku, wymianie przyłącza energetycznego oraz wymianie stolarki. Zadanie będzie zrealizowane do dnia 31 października 2023 roku.
Drugim zadaniem jest „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”. Wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniesie 171 032,50 zł, z czego 109 161,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Sala gimnastyczna została wybudowana w roku 2003. Od tego czasu zarówno sala gimnastyczna, jak i pomieszczenia pomocnicze nie przechodziły remontu. Poddawane były one co najwyżej drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak remontów spowodował praktycznie całkowite zniszczenie podłogi sali gimnastycznej, naprawy wymagają także okładziny ścian i sufitów. W fatalnym stanie technicznym znajduje się zaplecze sali gimnastycznej, należy przeprowadzić naprawę tynków i wymienić część drzwi. Szatnie i sanitariaty nie spełniają współczesnych standardów technicznych i estetycznych, dlatego należy dokonać generalnego remontu.
Trzecim zadaniem jest realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach RPO WM X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoły: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, Szkoła Podstawowa w Ołdakach i Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce otrzymały pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. W ramach projektu Gmina Andrzejewo otrzymała finansowanie na kwotę 260 000,00 zł.

/Info UG Andrzejewo/

331 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Tak powstaje przedszkole w Stryjkach

Zajrzeliśmy do Stryjek, gdzie w Szkole Podstawowej powstaje przedszkole. Istniejące pomieszczenia są adaptowane do pełnienia funkcji sal przedszkolnych, sanitariatów i...

Zamknij