ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2607W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka

W dniu 3 lipca br. w obecności ministra, członka Rady Ministrów pana Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania odcinek drogi powiatowej 2607 W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka na terenie gminy Andrzejewo.

Łączny koszt zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2607W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka wraz z obiektem inżynierskim” o długości 6,2 km wyniósł 12.993.907,48 zł,
w tym dofinansowanie z programu Polski Ład to 10.241.424,98 zł, udział finansowy Gminy Andrzejewo to kwota 1.376.241,00 zł, środki z budżetu Powiatu Ostrowskiego to kwota 1.376.241,50 zł.
W ramach inwestycji wykonano: chodnik o szerokości 2,0 m na długości 408,0 m, oznakowanie pionowe wymienione na nowe na całej długości przebudowanego odcinka, oznakowanie poziome w zakresie przejść dla pieszych oraz linii przystankowej, przy każdym przystanku wykonano rampę dla wysiadających/chodnik o szer. 2,0 m
dł. ok 30,0 m w liczbie 7 przystanków, rozbudowę 1 obiektu mostowego w m. Jasienica na rzece Wągroda, w tym: długość mostu 16,55 m, szerokość mostu 9,6 m, jezdnia na moście 6,0 m, chodnik na moście 2,0 m.
Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o z Wysokiego Mazowieckiego.
Starosta ostrowski pan Zbigniew Chrupek przywitał przybyłych gości, a następnie w swoim wystąpieniu podsumował przebieg realizacji inwestycji.
W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi, a tym samym symboliczne otwarcie drogi.
Wraz z panem ministrem Henrykiem Kowalczykiem w uroczystości uczestniczyli: pani Anna Kaszuba, dyrektor biura wojewody, reprezentująca wojewodę mazowieckiego pana Tobiasza Bocheńskiego, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: pan Mirosław Augustyniak, pan Marcin Grabowski, który pełni jednocześnie funkcję kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, wójt Gminy Andrzejewo pani Beata Urszula Ponichtera, radni Rady Powiatu na czele z przewodniczącą panią Dorotą Subdą, radni Rady Gminy w Andrzejewie na czele z przewodniczącą panią Justyną Kazimierczuk, burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka pan Jerzy Bauer, prezes Zarządu ZGK w Ostrowi Mazowieckiej pan Bartłomiej Pieńkowski, kadra kierownicza Powiatu Ostrowskiego oraz Urzędu Gminy w Andrzejewie, członkowie zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” sp. z o.o. oraz przedstawiciele firm, które wzięły udział przy realizacji inwestycji, sołtysi sołectw gminy Andrzejewo, a także mieszkańcy wsi.
Po przecięciu wstęgi oddany do użytkowania odcinek drogi poświęcił ksiądz doktor Jerzy Kruszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali wykonania tej pięknej, niezwykle potrzebnej inwestycji.

/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

308 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dofinansowanie z Polskiego Ładu

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Polskich Inwestycji Strategicznych 11 2023 r. Gmina Andrzejewo podpisała...

Zamknij