ggg ggg
ggg ggg

Zmiany kadrowe, pozyskiwanie środków, obwodnica, przystań… – poważne decyzje i wyzwania Burmistrza Pułtuska

Wywiad z burmistrzem Miasta Pułtusk Wojciechem Gregorczykiem

KURIER W… – Tygodnik regionalny
Jak duże zmiany kadrowe w Urzędzie Miasta oraz Spółkach samorządowych nastąpiły od początku Pana kadencji? Czy były konieczne i dlaczego?

Burmistrz Wojciech Gregorczyk:
Ruchy kadrowe, które zaszły w Urzędzie Miejskim związane były ze zmianą regulaminu organizacyjnego. Utworzono 3 nowe zespoły oraz Wydział Edukacji i Promocji. Nie wiązało się to ze zwolnieniami, ani też ze zwiększeniem zatrudnienia. Obsadzone zostały jedynie wolne etaty, a takich w Urzędzie Miejskim było kilka. Pracodawca ma prawo dobrać sobie profesjonalny zespół, z którym pracuje, tak, aby podejmowane działania na rzecz mieszkańców były realizowane sprawnie i z korzyścią dla rozwoju gminy.
Zdecydowałem o zmianie składu osobowego rad nadzorczych Spółek: Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowe organy nadzorcze powołały członków zarządu. Zmiany motywowane były zapewnieniem sprawnego funkcjonowania spółek komunalnych.

KURIER W… – Tygodnik regionalny:
Informacja ws. obwodnicy Pułtuska. Czy samorząd akceptuje wybór wariantu nr 1 i czy będzie korzystny dla miasta?

Burmistrz Wojciech Gregorczyk:
Rada Miejska w Pułtusku w uchwale nr V/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wariantów przebiegu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 61 opowiedziała się za realizacją obwodnicy Pułtuska zgodnie z wariantem nr 2.
27.03.2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym firma Transprojekt Gdańsk przedstawiła opracowane warianty obwodnicy, zaprezentowała ocenę poszczególnych wariantów oraz wskazała rekomendowany przez nią wariant nr 1.
Na tym spotkaniu przedstawiłem stanowisko samorządu naszego miasta w sprawie przebiegu obwodnicy i szczegółowo uzasadniłem wybrany przez Radę Miejską w Pułtusku wariant nr 2 oraz przekazałem wnioski mieszkańców dotyczące proponowanego przebiegu obwodnicy. Za wariantem nr 2 opowiedziała się również Rada Powiatu Pułtuskiego, a także Samorząd Gminy Pokrzywnica. Na spotkaniu nie odniesiono się do argumentacji wyrażonej przeze mnie w imieniu społeczności lokalnej i samorządu.
Co dalej? Opracowane warianty przebiegu obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 wraz z przeprowadzoną oceną tych wariantów trafią teraz do Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA. Następnie po przeanalizowaniu dokumentacji wskazany będzie wariant, dla którego złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
Nadmieniam, że obecnie średni dobowy ruch pojazdów na drodze nr 61 w Pułtusku wynosi około 18 tysięcy pojazdów na dobę. Uciążliwość ruchu tranzytowego dla mieszkańców naszej gminy jest bardzo duża, dlatego bardzo ważna jest jak najszybsza realizacja tej inwestycji.

KURIER W… – Tygodnik regionalny
Prosimy o komentarz ws. sprzedaży lokali w Pułtusku: czy to będzie pozbywanie się lokali będących własnością Gminy, czy racjonalne działanie na rzecz pozyskiwania środków?

Burmistrz Wojciech Gregorczyk:
Do decyzji dotyczących majątku gminy zawsze podchodzę racjonalnie. Podczas niedawnej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zbycia 1 (!) lokalu użytkowego. Pytanie sugeruje, jakoby Gmina Pułtusk na dużą skalę pozbywała się majątku, co jest niezgodne z prawdą.

KURIER W… – Tygodnik regionalny
Co dalej z przystanią? Czy decyzja Rady Miasta blokuje zagospodarowanie terenu i remonty budynków?

Burmistrz Wojciech Gregorczyk:
Rada Miejska w Pułtusku rzeczywiście nie zapisała środków na realizację przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. Zdecydowano jednak o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenu. Plan przygotuje komisja powołana podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku. Koncepcję zagospodarowania terenu przystani powinniśmy poznać do końca czerwca br.

Dziękujemy za rozmowę.
/Janina Czerwińska/

1 698 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
,,TYLE SOŁTYS MOŻE, ILE WIEŚ POMOŻE”

Wieczorem w środę dn. 27 marca 2019 r. w Sołectwie Równe odbyło się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i...

Zamknij