ggg ggg
ggg ggg

,,TYLE SOŁTYS MOŻE, ILE WIEŚ POMOŻE”

Wieczorem w środę dn. 27 marca 2019 r. w Sołectwie Równe odbyło się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Równem.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Przedstawiciele Powiatu Wołomińskiego w osobach: P. Magdaleny Suchenek, P. Piotra Borczyńskiego, Wójta Gminy Strachówka P. Piotra Orzechowskiego, Radnej Gminy Strachówka P. Ewy Zbrzeźniak, Pracownika Obsługi Rady Gminy Strachówka
P. Elżbiety Bujalskiej, Przedstawiciele ustępującej Rady Sołeckiej w Równem i licznie przybyłych Mieszkańcy Równego.
Zebranie rozpoczęło się powitaniem zgromadzonych i przyjęciem porządku zebrania. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2015-2019 w postaci prezentacji multimedialnej. Po wysłuchaniu sprawozdania, głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali i dziękowali za owocną współpracę czterech lat. Przedstawicielki KGW Równe złożyły życzenia i kwiaty, dziękując za dobrą i wspaniałą współpracę. Także przedstawiciele OSP Równe podziękowali za współpracę wręczając dyplom ,,NAJLEPSZY SOŁTYS” i kwiaty.
W dalszej części zebrania nastąpiły wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Na Sołtysa zgłoszono kandydaturę Hanny Wronki, która została wybrana jednogłośnie. Do Rady Sołeckiej zgłoszono kandydatury następujących osób: Marzena Kowalska, Janusz Nadaj, Anna Przyborowska, Piotr Wronka i Rafał Zbrzeźniak, którzy zostali wybrani jednogłośnie. Potem odbyła się dyskusja o sprawach bieżących Sołectwa Równe i Gminy Strachówka. Na zakończenie zebrania wszyscy mogli rozsmakować się słodkim tortem od nowo wybranej pani Sołtys.
Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Równe !!!
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Sołectwa Równego, którzy wzięli udział w wyborach. Wasza obecność była nie tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede wszystkim wyrazem Waszego zainteresowania, zaangażowania oraz troski naszego sołectwa.
Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem na kolejną IV kadencję.
/Info/

286 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W IX rocznicę katastrofy smoleńskiej złożenie kwiatów na grobie Jarosława Florczaka płk. Biura Ochrony Rządu

W IX rocznicę katastrofy smoleńskiej, na grobie Jarosława Florczaka płk. Biura Ochrony Rządu, mieszkańca Ząbek, kwiaty złożyła delegacja Miasta Ząbki:...

Zamknij