ggg ggg ggg

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018

Podczas X sesji Rady Powiatu w Wyszkowie, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. po raz pierwszy przedstawiono Raport o stanie Powiatu Wyszkowskiego za 2018 r., udzielono Zarządowi wotum zaufania, a po przyjęciu sprawozdań: finansowego i z wykonania budżetu, radni udzielili absolutorium za 2018 r.

Od obecnej kadencji obowiązuje przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wyszkowskiego za 2018, następnie debata, w której uczestniczyć mogą mieszkańcy (po złożeniu odpowiedniego wniosku z podpisami) oraz radni. W Wyszkowie powtórzyła się również sytuacja z innych gmin i powiatów – mieszkańcy nie zgłosili swojego uczestnictwa w debacie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za 2018 r. przedstawił starosta Jerzy Żukowski. Sytuacja nie była zbyt komfortowa, gdyż w związku z przegranymi wyborami poprzedni Zarząd na czele z ówczesnym starostą Bogdanem Pągowskim (PSL) na jesieni 2018 r. ustąpił miejsca kolejnemu Zarządowi i staroście Jerzemu Żukowskiemu (PiS). Tak, więc Raport o stanie Powiatu Wyszkowskiego za 2018 r., dotyczył jakby dwóch prowadzących powiat Zarządów. Przed udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu, nie omieszkał tego przypomnieć były starosta, a obecny radny powiatowy Bogdan Pągowski. Zadeklarował jednak w imieniu radnych PSL, że będą głosować „ZA”. Jego uwaga zabrzmiała nieco kąśliwie, bo trudno słowa o tym jak nowy starosta objął w listopadzie zarządzanie starostwo, ale do końca roku był zajęty wyborami, uznać za pozytywne. Trzeba pamiętać, że to starosta Jerzy Żukowski i jego ekipa pilotowała działania powiatu w końcówce roku 2018 i zamykała budżet.

Wyniki za 2018 rok budżetu Powiatu wyglądają następująco:
Dochody zrealizowano w wysokości 95.832.922 zł (100,53 % planu). Dochody własne wyniosły 27.644.779 zł (102,24% planu) i były większe o 2.827.403 zł w stosunku do roku poprzedniego (o 12,73%). Dotacje i środki na zadania inwestycyjne wyniosły – 9.396.123 zł (98,98% planu).
Wydatki wyniosły – 95.014.934 zł (96,92 % planu), w tym wydatki bieżące 79.471.469 zł (96,55 %), a wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 15.543.466 zł (98.86%).

Zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło – 10.290.500 zł (10,74% wykonanych dochodów).
Zadłużenie za 2018 r. było niższe w stosunku do 2017 o milion zł.
Zostało spłaconych 2.718.746,70 zł rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.
Budżet Powiatu za 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 817.987,66 zł przy planowanym deficycie 2.711.176,00 zł.
Realizację budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Rada udzieliła wotum zaufania: 16 głosów – za. 3 radnych było nieobecnych. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r. Absolutorium udzielono 18 głosami – za (1 radny nieobecny).

Starosta Jerzy Żukowski podziękował za udzielenie absolutorium i podkreślił, że jest to zasługa obu Zarządów i należą się im wszystkim podziękowania.

/J.Cz./

503 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Dnia 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom regionalnego etapu...

Zamknij