ggg ggg

Za kilka miesięcy, uczniowie szkoły mundurowej w Wołominie mogą znaleźć się na bruku…

– Starosta Wołomiński wspólnie z Zarządem Powiatu Wołomińskiego podjął bulwersującą decyzję o wymówieniu najmu pomieszczeń dla I Liceum Ogólnokształcącego PUL. Tymczasem placówka, jako szkoła mundurowa realizuje swoją misję wychowania w duchu patriotyczno-obywatelskim młodego pokolenia Polaków – informuje z zaniepokojeniem radny powiatowy Ryszard Madziar.

madziar

 

– W dniu 20 stycznia, dyrektor I LO PUL w Wołominie pani Agnieszka Kaczyńska, otrzymała bulwersujące pismo z informacją o decyzji Zarządu Powiatu z dnia 19.01.2016 roku, w którym czytamy, że szkoła musi opuścić wynajmowane pomieszczenia do dnia 31.07.2016 roku. Decyzja uzasadniona jest planowanym wykorzystaniem pomieszczeń „w ramach zadań własnych powiatu” – wyjaśnia Ryszard Madziar.

W związku z zaistniałą sytuacją, w dniu 28 stycznia, radni Powiatu Wołomińskiego: Ryszard Madziar, Katarzyna Lubiak oraz Ireneusz Maślany, skierowali w tej sprawie pismo do starosty Powiatu Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, o następującej treści:

„Panie Starosto,
jako mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego, jednocześnie przedstawiciele Miasta i Gminy Wołomin w Radzie Powiatu, jesteśmy głęboko zaniepokojeni decyzją, jaka została podjęta przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w dniu 19.01.2016 roku, w sprawie nieprzedłużenia umowy najmu pomieszczeń dla I LO PUL w Wołominie, zawartej w dniu 22 października 2012 roku pomiędzy Zespołem Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, a Uniwersytetem Ludowym im. W. Witosa w Płocku.
Chcemy zaapelować do Pana Starosty i Zarządu Powiatu o zmianę tej niefortunnej decyzji i umożliwienie dalszego funkcjonowania szkoły mundurowej w Wołominie.
Podkreślamy, że działalność szkoły mundurowej wpisuje się w misję wychowania patriotyczno – obywatelskiego. Uczniowie szkoły poprzez swoją aktywną działalność na kanwie patriotyczno – społecznej, są bardzo dobrze odbierani wśród mieszkańców Wołomina.
I LO PUL aktywnie bierze udział w uroczystościach patriotycznych, historycznych i religijnych, niesie pomoc organizacjom kombatanckim.
I LO PUL w Wołominie przygotowuje młodzież do pracy w policji, wojsku, straży. Wypełnia więc znamiona szkoły zawodowej, które są tak bardzo potrzebne, i o których reaktywacji wielokrotnie mówił sam Pan Starosta.
Wielkim wydarzeniem dla całej społeczności Powiatu Wołomińskiego była wspaniała uroczystość złożenia przysięgi pierwszego rocznika klas mundurowych PUL na Placu 3 Maja w Wołominie, gdzie Prezydent Andrzej Duda, w liście skierowanym do młodzieży, dziękował za wyzwanie, jakie postawili sobie młodzi ludzie wstępując w szeregi szkoły mundurowej.
Pragniemy nadmienić, iż większość z pośród 65 uczniów szkoły mundurowej to uczniowie z Wołomina, jak również z Ząbek, Kobyłki i Radzymina.
Argumentacja mówiąca, że pomieszczenia są niezbędne ,,ze względu na planowane wykorzystanie w ramach zadań własnych powiatu ‘’ jest niezrozumiała, gdyż zadaniem własnym Powiatu, jest między innymi wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz obronności.”

W związku z powyższym, radny Ryszard Madziar zwraca się również z prośbą do społeczności lokalnej:
– W imieniu Rodziców, Uczniów , Nauczycieli , Apelujemy o pomoc do wszystkich środowisk i mieszkańców o wsparcie naszych działań, zmierzających do zmiany decyzji starosty wołomińskiego.
/opr. R.L./

2 457 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Słów kilka „o Dobrej Zmianie”

Marzena Małek radna Sejmiku Mazowieckiego w imieniu posłów na Sejm RP Piotra Uścińskiego i Jacka Sasina spotkała się z nami...

Zamknij