ggg ggg ggg

Z Marią Konopnicką na ławeczce…

W gminie Wąsewo zainicjowano piękna inicjatywę – wykonanie rzeźby plenerowej przedstawiająca Marię Konopnicką siedzącą na ławeczce w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim.

Została powołana komisja konkursowa, która w kwietniu br. 2018 r. rozstrzygnęła „Konkursu na projekt i wykonanie rzeźby plenerowej Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim”. Rzeźba ma powstać w ramach obchodów 100-lecia szkoły oraz nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru, planowanych na dzień 6 października 2018r. Tematem konkursu była rzeźba plenerowa przedstawiająca polską poetkę i nowelistkę okresu realizmu – Marię Konopnicką siedzącą na ławeczce lub stojącą obok ławeczki w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu i wykonawcy Rzeźby, która dzięki swojemu oryginalnemu charakterowi oraz wysokim walorom artystycznym stanie się jednym z elementów rozpoznawczych Gminy Wąsewo. Komisja obradowała w składzie: Rafał Kowalczyk – wójt Gminy Wąsewo- przewodniczący, Krystyna Szołkowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Wł., Magdalena Konieczko – przedstawiciel Rady Pedagogicznej PSP w Rząśniku Wł., Ewa Zaremba – przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Rząśniku Wł., Paweł Pazik – przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Rząśniku Wł., Anna Marszał – pracownik Urzędu Gminy Wąsewo – sekretarz Komisji, oceniła złożone oferty biorąc pod uwagę kryteria zamieszczone w Regulaminie konkursu. Po dyskusji wybrano projekt, który został przedstawiony w trzech wariantach (zdjęcia obok).
/oprac. J.Cz./

3 106 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie- Grabów!

7 czerwca 2018r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Samorządem...

Zamknij