ggg ggg
ggg ggg

Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie- Grabów!

7 czerwca 2018r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jaźwie – Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97”. Gmina otrzyma 100 000,00 zł dofinansowania na wykonanie prawie 1 km drogi.

Łącznie dzięki dofinansowaniu, ponad 56 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych na terenie gmin i powiatów położonych wokół Warszawy. Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 311 zadań. Na ich realizację zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 30 mln zł.

/Info/

273 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W Gminie Tłuszcz walczą ze smogiem i dopłacają do przyłączy gazowych

11 czerwca 2018 r. ruszył nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuszcz dla osób fizycznych na przedsięwzięcia...

Zamknij