ggg ggg

XXVI Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 27 sierpnia br., w powiatowej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda. Radni przyjęli Protokoły Nr XXIV/2020 oraz Nr XXV/2020 z poprzednich Sesji Rady Powiatu, a następnie podjęli uchwały w sprawach:
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej,
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Ostrowskiego za 2019 rok,
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2019 rok,
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego,
powierzenia przez Powiat Ostrowski prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego,
przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim w zakresie serwisu technicznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Radni przyjęli także informację z realizacji za rok 2019 Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 oraz sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu.
Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek przedstawił Radnym wyczerpujące dane na temat stanu finansów Powiatu Ostrowskiego za 2019 rok. Zaprezentował informacje wydatkach Powiatu w poszczególnych obszarach tj. inwestycji drogowych, oświaty i ochrony zdrowia. Po krótkiej dyskusji Radni udzielili Zarządowi Powiatu votum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok.
Na zakończenie sesji Starosta Ostrowski wspólnie z Przewodniczącą Rady Powiatu zaprosili Radnych oraz mieszkańców Powiatu do udziału we Mszy Świętej dziękczynnej za plony, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej o godzinie 12.00.
Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej relacji z przebiegu sesji

/Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

234 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remonty cząstkowe dróg gminnych w gminie Andrzejewo

Jedną z głównych przesłanek potrzeby przeprowadzenia remontów dróg gminnych w gminie Andrzejewo był fakt złego stanu technicznego tych dróg spowodowany...

Zamknij