ggg ggg ggg

XXI Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

XXI Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa.

Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Następnie Radni przyjęli Protokoły z poprzednich sesji:
Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbytej w dniu 27 lutego 2020 r.
Nr XIX/2020 z Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbytej w dniu 6 marca 2020 r.
Podczas sesji Radni podjęli następujące uchwały:
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020,
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020-2028,
w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w roku 2020,
w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego, położonej w Małkini Górnej,
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w roku 2020,
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
w sprawie udzielenia Gminie Zaręby Kościelne pomocy rzeczowej,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ostrowi Mazowieckiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
Radni zapoznali się z prezentacją, w której poruszone zostały zagadnienia dotyczące realizowanych przez Powiat Ostrowski obecnie inwestycji drogowych na ternie gmin Zaręby Kościelne oraz Małkinia Górna, a także o kolejnych wnioskach inwestycyjnych złożonych przez Powiat na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Radni pozyskali informację na temat Projektów finansowanych w ramach działań rządowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Realizowane Projekty dotyczyły głównie działań w dziedzinie oświaty oraz pomocy dla ostrowskiego szpitala.
Poruszone zostały także kwestie dotyczące Tarczy Antykryzysowej, a dokładniej działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, a także o obecnej sytuacji w Powiecie Ostrowskim związanej z koronawirusem.
Relacja z sesji dostępna jest pod linkiem

/Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

182 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Hołd złożony z okazji obchodów 3 Maja

W Polsce czasów epidemii, obchody w związku z 229. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja są mniej okazałe, ale w różnych...

Zamknij