ggg
ggg ggg

XVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 30 stycznia br. odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda.

Obrady rozpoczęto od przyjęcia protokołu z ostatniej Sesji, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r.
Następnie Radni podjęli uchwały zmieniające: w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 – 2028.
Rada zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Ostrów Mazowiecka w latach 2021 – 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego”. Przewidywana kwota wsparcia finansowania przedmiotowej inwestycji wynosi 750.000,00 zł.
Radni przyjęli także uchwały w sprawie:
– rozpatrzenia oraz przekazania według właściwości petycji w zakresie zmiany przepisów prawa,
– ustalenia zasad przysługiwania diet Radnym Powiatu Ostrowskiego, – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
Rada Powiatu wyraziła również zgodę na realizację przez Powiat Ostrowski projektu finansowanego z programu współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 -2020 pod nazwą „Twórcze dziedzictwo Elizy Orzeszkowej w kulturach dwóch narodów – markowym produktem turystycznym pogranicza polsko – białoruskiego”. W ramach projektu zaplanowano działania zarówno w Powiecie Ostrowskim, jak i w rejonie Mostowskim na Białorusi. Po stronie partnera białoruskiego, zaplanowano między innymi oznakowanie turystyczne miejsc związanych z życiem i twórczością Elizy Orzeszkowej, wybudowanie altany przy grobie Jana i Cecylii w pobliżu miejscowości Bohatyrowicze, wykonanie muralu oraz inscenizację jednego dzieła Elizy Orzeszkowej. Natomiast na terenie Powiatu Ostrowskiego w ramach projektu planuje się zorganizowanie konferencji nt. twórczości Elizy Orzeszkowej, wystawienie spektaklu jednego z dzieł autorki, jak również namalowanie pamiątkowego muralu.
Podczas Sesji Radni zadawali pytania w szczególności dotyczące spraw związanych ochroną zdrowia, rejestracją pojazdów oraz członkostwem Powiatu Ostrowskiego w stowarzyszeniach.
Na zakończenie obrad glos zabrał mieszkaniec powiatu, który zasugerował, że warto promować rolnictwo ekologiczne na naszym terenie, gdzie istnieją wyjątkowo korzystne warunki, sprzyjające rozwojowi tej dziedziny gospodarki.
/Info Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

712 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Małkiński „Staszic” gościem Ministerstwa Edukacji Narodowej na II Kongresie Rozwoju Kolei

W dniu 29 stycznia bieżącego roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbył sie II Kongres Rozwoju Kolei. Na zaproszenie...

Zamknij