ggg
ggg

Wśród mieszkańców gminy Radzymin najwięcej kontrowersji wzbudziły węzły „Kobyłka” i „Wołomin” (30.10.2012)

W ubiegły czwartek, 25 października odbyło się kolejne ze spotkań poświęconych planowanej budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku od projektowanego węzła „Drewnica” do węzła „Radzymin Południe”.

W ubiegłoczwartkowy wieczór w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, Zastępca Dyrektora Oddziału Warszawskiego GDDKiA Stanisław Dmuchowski wraz z przedstawicielami biura projektowego „Transprojekt” (wykonawcy projektu) przedstawili kilkudziesięcioosobowej grupie mieszkańców projekt trasy S8 odnośnie jej funkcjonalności, lokalizacji węzłów komunikacyjnych na terenie gminy Radzymin, powiązań z trasami niższego rzędu, oraz obsługi przyległych nieruchomości.
– Dziś realizujemy ustalenia, które toczą się od wielu lat. Prosiłbym abyśmy dzisiaj o przebiegu trasy nie dyskutowali. Przebiegu nie zmienimy. (ostatecznie został zatwierdzony wariant trzeci przebiegu trasy – przyp. red.). Spotkanie jest organizowane po to, aby ten przebieg, który jest zatwierdzony tak rozwiązać i opracować, aby w maksymalnym stopniu spełnił oczekiwania mieszkańców i użytkowników drogi – mówił już na wstępie dyrektor Stanisław Dmuchowski.
Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono omówieniu wariantów węzłów komunikacyjnych łączących planowaną trasę ekspresową z drogami lokalnymi. Najwięcej kontrowersji wśród mieszkańców wzbudziły węzły: „Kobyłka” i „Wołomin”.
Ten pierwszy, łączący trasę S8 z ulicami: Przyjacielską, Gospodarną i Szkolną położonymi na granicy Nadmy i miasta Kobyłka budził wątpliwości mieszkańców w kwestii odprowadzania wód opadowych z jezdni, które następnie miałyby być zrzucane do tzw. rowu kobyłkowskiego.
– Mamy w Nadmie duży problem z rowem kobyłkowskim. Tym rowem płynie duża ilość wody i jest to jedyne ujście z miasta Kobyłka. Przez to w ubiegłym roku z powodu dodatkowo dużych opadów atmosferycznych ul. Nowa  i przyległe do niej zabudowania były zalane. Nasze obawy budzi odprowadzanie dodatkowych ilości wody do tego rowu – mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Marek Brodziak. – Wykonanie rowu przy trasie S8 i odprowadzenie wody do rowu przy ulicy Czarnej połączonego z rzeką Czarną odciążyłoby rów kobyłkowski i uchroniło w przyszłości mieszkańców Nadmy od przykrych niespodzianek – argumentował.
Z kolei, w kwestii węzła Wołomin, jak powiedział główny projektant – został on zaprojektowany, jednak nie został uwzględniony w projekcie. Powód?


Do realizacji węzła Wołomin niezbędne jest wykonanie od podstaw i po nowym śladzie odcinka drogi wojewódzkiej 635 łączącej Wołomin z węzłem drogowym Wołomin na trasie S8. GDDKiA wytłumaczyła to faktem, że w planach inwestycyjnych województwa mazowieckiego nie ma zapewnienia, iż droga 635 w nowym przebiegu powstanie w konkretnie określonym czasie, tym bardziej, że nie toczy się żadna procedura w sprawie projektowania tej drogi. Możliwość wybudowania takiego węzła miałaby się zatem odbyć w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Do powyższych informacji odniósł się obecny na spotkaniu wicestarosta powiatu wołomińskiego Konrad Rytel wskazując, iż właśnie tego samego dnia na sesji Rady Powiatu Wołomińskiego zostały podjęte stanowiska w sprawie budowy węzła komunikacyjnego WOŁOMIN w przebiegu tzw. Obwodnicy , oraz o ujęciu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 635 w planach inwestycyjnych Mazowsza, jak też przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu zadania przygotowania tego projektu, który Starostwo wspólnie z gminą Wołomin zamierza sfinansować. Wicestarosta zapewnił przy tym, o porozumieniu władz samorządowych (gminy Wołomin, Powiatu Wołomińskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego) o wspólnym sfinansowaniu budowy ww. drogi.
(Zdaje się jednakże, iż zapewnienia te nie do końca zdołały przekonać przedstawicieli GDDKiA oraz projektantów. Tym bardziej, iż zgodnie z przewidywaniami zgoda na budowę projektowanego odcinka trasy ekspresowej powinna zostać wydana już w przyszłym roku, a sama trasa oddana do użytku najpóźniej w początkach 2016r).
Podczas spotkania padło jeszcze wiele pytań i uwag ze strony mieszkańców. Niemałe wątpliwości budziły m.in. kwestie dojazdu do terenów rolnych.
Jednakże jak zapewnili organizatorzy spotkania, na każde postawione pytanie zostanie udzielona odpowiedź po uprzednim złożeniu zapytania do GDDKiA i Biura Projektowego na piśmie za pośrednictwem Urzędu Miasta Radzymin.
/opr. R.S. Lewandowski/

2 541 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Drugiego rozbioru Łąk nie będzie (!?!) (30.10.2012)

W miniony poniedziałek, 29 października Rada Miejska w Radzyminie wyraziła negatywne stanowisko w sprawie wszczęcia procedury o dokonanie kolejnej zmiany...

Zamknij