ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na zakup autobusu elektrycznego dla Pułtuska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansuje zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego niskopodłogowego”, które zrealizuje Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kwota udzielonej pożyczki wyniesie 405 tys. zł. Zawarta umowa przewiduje możliwość umorzenia do 30% kwoty pożyczki. W uroczystości podpisania umowy udział wziął wicepremier Henryk Kowalczyk.

Umowę z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. podpisała zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka. O przyznanie wsparcia finansowego na rozwój elektromobilności w Pułtusku zabiegał premier Henryk Kowalczyk, poseł ziemi pułtuskiej. Podpisanie umowy odbyło się 06.06.2022 r. o godz. 14:30 w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku.
Przyznane dofinansowanie pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Pułtusku oraz obniżenie wykorzystania paliw w transporcie. Wsparcie rozwoju miejskiej elektromobilności jest szczególnie ważne dla rozwoju średnich i małych ośrodków. Mobilność mieszkańców może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla środowiska, ale także dla rozwoju gospodarczego i jakości życia w tych miejscowościach.
Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, począwszy od roku 2025 w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców każdy przetarg musi dotyczyć wyłącznie zero- i niskoemisyjnych środków transportu zbiorowego. To ambitny, ale konieczny cel dla zdrowszego życia w polskich miastach i miasteczkach. Ten obowiązek nie będzie jeszcze dotyczył Pułtuska, jednak tym należy docenić zaangażowanie władz miasta w rozwój elektromobilności.
/oprac. KW/

424 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Artur Lis – dyrektor, menadżer i artysta od lat z powodzeniem zmienia rzeczywistość kulturalną Łochowa

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury to instytucja działająca na terenie Gminy Łochów, realizująca zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej....

Zamknij