ggg ggg ggg ggg

Wspaniały Jubileusz Pani Genowefy

21 września delegacja w składzie: Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Marek Renik, Burmistrz Robert Gołaszewski, Z-ca Burmistrza Małgorzata Łotarska oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Kokosza złożyli życzenia z okazji 104 urodzin najstarszej mieszkance Gminy Łochów Pani Genowefie Szczapa. Marek Renik przekazał dostojnej Jubilatce list skierowany do niej od wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery

Szczapa Genowefa z domu Gabińska
Ur. 20.09.1914 r. w Jasiorówce.
W 1936 r. zawarła związek małżeński ze Stanisławem Szczapą, przeżyli wspólnie 67 lat. Matka 6 dzieci/2 córek i 4 synów,/ babcia- 19 wnucząt / 23- prawnucząt, 4- praprawnucząt /wkrótce 5/.
Od urodzenia związana z Jasiorówką, tam urodzona i wychowana. Swoje życie poświęciła rodzinie, wychowaniu dzieci i pracy w gospodarstwie rolnym.
Niezwykle pogoda, radosna i pozytywnie nastawiona do życia.
Bardzo religijna i rodzinna. Dziękuje Bogu za rodzinę i każdy przeżyty kolejny dzień.
W rozmowie podkreśla wielkie przywiązanie do rodziny i do Boga.
Pomimo przeżytych 104 lat pozytywnie patrzy w przyszłość, cieszy się każdym następnym dniem.
Jest szczególną osobą w rodzinie, scala i cementuje bliższą i dalszą rodzinę. Cieszy się z odwiedzin. Lubi wspominać dawne czas. Wiele czasu poświęca na czytanie książek.
Wszystkich wokół zadziwia dobrą pamięcią i możliwością sprawnego czytania, nawet bez okularów.
Niezwykle ciepła i pozytywna osoba. Jej pogoda ducha i radość z życia udziela się wszystkim wokół.
/Info/

1 543 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mazowiecka Sportowa Senioriada

15 września seniorzy z małkińskiego Klubu Senior+ wzięli udział w pierwszej Mazowieckiej Sportowej Senioriadzie, która odbyła się na Stadionie Miejskim...

Zamknij