ggg ggg
ggg ggg

Wojskowa Komenda Uzupełnień upamiętniła hart ducha, determinację i bohaterstwo żołnierzy z okazji Święta Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego obchodzonego tradycyjnie 15 sierpnia, każdego roku w wyszkowskim WKU, 14 sierpnia 2019r. odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie, której przypomniano jak ważnym i szczególnym świętem dla żołnierzy są te obchody oraz wręczono awanse i odznaczenia.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi WKU ppłk Leszkowi Wieczorkowi przez prowadzącego obchody mjr Roberta Dymerskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie ppłk Leszek Wieczorek przywitał zgromadzonych na placu apelowym WKU w Wyszkowie, a następnie w kilku słowach odniósł się do Święta Wojska Polskiego, tegorocznych obchodów, które nie tylko są w 2019 r. szczególnym świętem dla żołnierzy, ale także upamiętniają zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 r. oraz XX rocznicę wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego.
„Żołnierz polski w tych dniach sierpniowych z 1920 roku wykazał niezwykły hart ducha, determinację i bohaterstwo, wpisując się złotą zgłoską w tradycję historyczną oręża polskiego. Dla nas, współczesnych żołnierzy, bohaterowie tamtych dni zawsze będą drogowskazem w służbie.” – przypominał komendant WKU. Opisał również obecne działania Wojskowej Komendy Uzupełnień, która działa na terenie powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego i pułtuskiego, odpowiadając m.in. za pobór do wojska, ćwiczenia żołnierzy rezerwy, w tym organizację i pobór do nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. WKU w Wyszkowie przeprowadza w swoim regionie kwalifikacje wojskowe, współpracuje z samorządami w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzi programy i zajęcia w klasach mundurowych szkół.
Na zakończenie swojego wystąpienia komendant WKU złożył życzenia służbom mundurowym. Następnie odczytał Postanowienie Prezydenta RP o mianowaniu Zdzisława Delugę na stopień podporucznika rezerwy. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej na stopień podporucznika rezerwy został mianowany kpt. rez. Zbigniew Borkowski na stopień majora rezerwy. Minister Obrony Narodowej wyróżnił nagrodą pieniężną następujących pracowników WKU w Wyszkowie: Katarzynę Dorsz, Piotra Montowskiego, Janusza Sępkowskiego, Łukasza Szydlika, Monikę Postek, Ireneusza Piotrowskiego, Edytę Falkiewicz – Kosko, Anetę Panek, Danutę Góral, Joannę Pujer, Katarzynę Dawidzką, Monikę Marcinkiewicz, Adriannę Pieńkowską. Zostały także odczytane i wręczone imienne listy od Ministra Obrony Narodowej oraz od MON dla żołnierzy i pracowników wojska.
Na wyższy stopień wojskowy rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie mianowano:
– na stopień młodszego chorążego rezerwy: st. sierż. rez. Andrzeja Gerka,
– na stopień starszego kaprala rezerwy: kpr. rez. Jarosława Kosieradzkiego,
– na stopień starszego szeregowego rezerwy: szer. rez. Tomasza Chmiela, szer. rez. Łukasza Kuleszę, szer. Rafała Przywoźniego.
Wyróżnienia Wojskowej Komendy Uzupełnień otrzymali:
urlop nagrodowy – mjr Robert Dymerski
nagrody pieniężne: mjr Agnieszka Krystman, por. Mariusz Gierek, ppor. Artur Seroka, ppor. Wojciech Szydlak, Katarzyna Dorsz, Piotr Montowski, Janusz Sępkowski, Łukasz Szydlik, Monika Postek, Ireneusz Piotrowski, Edyta Falkiewicz–Kosko, Aneta Panek, Danuta Góral, Joanna Pujer, Katarzyna Dawidzka, Monika Marcinkiewicz, Adrianna Pieńkowska.
Wojskowy Komendant Uzupełnień nadal prawo noszenia Odznaki pamiątkowej WKU: Anecie Panek, Joannie Pujer, Łukaszowi Szydlikowi, Piotrowi Montowskiemu, Adriannie Pieńkowskiej.
W podziękowaniu za wysoce satysfakcjonującą współpracę, podczas wykonywania wielu przedsięwzięć w obszarze bezpieczeństwa Państwa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie uhonorował pamiątkowym ryngrafem: Leszka Marszała, Inspektora Michała Toporkiewicza, Grzegorza Zdunka. Za nieobecnego Komendanta KPP ryngraf odebrał zastępca mł insp. Zbigniew Zięcina.
Na okoliczność 20. rocznicy przyłączenia Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, gdzie wojsko polskie aktywnie bierze udział w tworzeniu struktur bezpieczeństwa NATO i uczestniczy w wielu misjach wojskowych poza granicami kraju Wojskowy Komendant Uzupełnień uhonorował okolicznościową odznaką NATO: mjr Roberta Dymerskiego, mjr Agnieszkę Krystman, Danutę Góral, mjr rez. Jerzego Gałka, ks. kan Zdzisława Golana, kmdr rez. Józefa Kowalewskiego, st. chor. szt. rez. Leszka Topólskiego, starostę wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego, burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego, wicestarostę ostrowskiego Józefa Rostkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wyszkowskiego Waldemara Sobczaka, wójta Długosiodła Stanisława Jastrzębskiego, wójta gminy Pokrzywnica Adama Rachubę, Marka Romana, redaktor naczelną „KURIERA W… – Tygodnika Regionalnego” Janinę Czerwińską, kapelmistrza Franciszka Bieganowskiego, prezesa Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosława Widlickiego, chor. rez. Henryka Faderowskiego, mł. insp. Zbigniewa Zięcinę.
Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Ż podziękowaniami za ofiarną służbę, pełną poświęceń i wyrzeczeń, zwrócił się do żołnierzy i pracowników WKU starosta powiatu wyszkowskiego Jerzy Żukowski mówiąc: „….wojsko stanowi jeden z filarów ładu społecznego, swoistą opokę naszej Rzeczypospolitej, jedną z elementarnych instytucji naszego państwa. (…) Wasi poprzednicy już prawie 100 lat temu, nawiązując do chwalebnych kart polskiego oręża, obronili swoją Ojczyznę, obronili swoich rodaków przed ideologią bolszewicką, przed komunizmem, przed złowrogim imperium. Bitwa Warszawska jest w mym odczuciu podstawowym mitem założycielskim waszej formacji, esencją dzisiejszego Wojska Polskiego.(…) Dzisiaj chylimy czoła przed tamtymi bohaterami, chylimy czoła przed – nielicznymi już niestety żyjącymi jeszcze weteranami II wojny światowej, także z naszego powiatu. Chylimy czoła przed obrońcami Ojczyzny. Chylimy czoła przed tymi wszystkimi, którzy z bronią walczyli o wolność, o niepodległość, o to byśmy mogli żyć w naszym suwerennym, niepodległym kraju, wolnej Rzeczpospolitej Polskiej.”. Podkreślał, że mieszkańcy powiatu wyszkowskiego są z naszych obrońców, naszych żołnierzy niesłychanie dumni. Dziękował za wielką odpowiedzialność, jaką przyjmują za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i za bezpieczeństwo powiatu wyszkowskiego.
Komendantowi ppłk Leszkowi Wieczorkowi za 15 lat pełnienia wzorowej służby na stanowisku komendanta WKU w Wyszkowie wyróżnienie tj. dyplom Pro Memoria oraz medal okolicznościowy 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej przyznał prezes Okręgu Mazowieckiego LMiR kpt. ż.ś. Andrzej Potapowicz, a wręczyli przedstawiciele wyszkowskiej LMiR.
Po części oficjalnej na gości czekał żołnierski poczęstunek – jak zawsze pyszna żołnierska grochówka.
/Janina Czerwińska/

516 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
99. rocznica Bitwy Warszawskiej obchodzona w Wyszkowie

15 sierpnia 2019 r., jak co roku mieszkańcy Wyszkowa spotykają się w Rybienku Leśnym, aby wspólnie uczcić pamięć żołnierzy i...

Zamknij